Brieven

Brieven

Foto ANP
Foto ANP

Joris Luyendijk zet in Wacht niet op voldongen feiten(17/9) kanttekeningen bij het optimisme dat uitging van de Troonrede. Economische voorspoed heeft nadelen. Toegenomen koopkracht leidt tot nóg meer energiegebruik, nóg meer vakantiereizen, nóg meer consumptie die de aarde uitput. Het kabinet houdt vast aan het welvaartsparadigma en de technologische vooruitgangsdrift dat van lieverlee steeds meer gelijkgesteld wordt met beschaving. Dat beschaving vooral voortkomt uit hoogtij in kunst, cultuur en wetenschap leidt kennelijk niet tot ander inzicht. Het lijkt erop dat het kabinet geen dissonant toelaat die de vreugde van meer koopkracht zou kunnen verstoren. Het volk moet met koopkrachtplaatjes tevreden gehouden worden. Moeten we maar aannemen dat de wereld door groei en technologie veiliger wordt, terwijl niemand weet wie een aanval vanuit de lucht op een Saoedische olieproductie faciliteit heeft gepleegd? Zijn bijvoorbeeld onze elektriciteitscentrales bestand tegen aanvallen van drones die door criminelen worden bestuurd? Er is behoefte aan een ander, meer realistisch bewustzijn dan het vooruitgangsgeloof, dat strijdig is met de realiteit van klimaatverandering. Maar de hardnekkigheid ervan doet vermoeden dat de geschiedenis van 1953 zich zal herhalen: er moet eerst een ramp gebeuren alvorens het roer omgaat.