Steeds meer 65-plussers met betaald werk

Het aantal 65-plussers dat werkt is in vijftien jaar toegenomen van 75.000 naar 255.000, meldt het CBS.

In Nederland zijn steeds meer 65-plussers aan het werk.
In Nederland zijn steeds meer 65-plussers aan het werk. Foto Getty images

Het aantal 65-plussers met betaald werk is sterk toegenomen. Dat blijkt zaterdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2003 waren 75.000 65-plussers aan het werk, vorig jaar waren dat er 255.000.

Lees ook: Klussen, vervelen of toch doorwerken. Wat te doen na je pensioen?

Vooral 65-jarigen zijn meer gaan werken. Vorig jaar had ruim een op de drie betaald werk, in 2003 was dat nog een op de tien. Deze stijging is vooral te zien na 2015. Dit heeft te maken met de AOW-leeftijd die in 2018 stapsgewijs is verhoogd tot 66 jaar.

Ook het aantal werkende 75-plussers is de afgelopen vijftien jaar toegenomen, van 9.000 naar 24.000, hoewel dit aantal de laatste jaren relatief stabiel is. Volgens het CBS speelt vergrijzing hierbij een rol. Het aantal ouderen nam sinds 2003 met bijna de helft toe, van 2,1 miljoen naar 3,2 miljoen.

Vaste baan

Bovendien hebben meer 65-plussers een vaste baan. In 2003 had 16 procent van de werkenden een vast contract, vorig jaar lag dit percentage op 30 procent. Het dienstverband verschilt per leeftijdscategorie: zo werken de meeste 65- tot 70-jarigen in dienst, terwijl 70-plussers met betaald werk vooral actief zijn als zzp’er.

In juni sloot minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) een nieuw pensioenakkoord. Hierin werd afgesproken dat de AOW-leeftijd vanaf volgend jaar minder snel stijgt dan eerder afgesproken. Mensen van 63 en 64 jaar krijgen hun AOW acht tot elf maanden eerder dan gedacht. 65-jarigen hebben vier maanden eerder recht op AOW dan ze dachten. Ook wordt het voor mensen met een zwaar beroep makkelijker om afspraken te maken over een vervroegd pensioen.