Brieven

Vrouwenquotum is alleen een ramp voor de middelmatige man

Goed dat er beweging komt in de discussie over vrouwenquota, zowel voor het bedrijfsleven als voor de publieke sector (D66 gaat nu strijden voor tijdelijk vrouwenquotum, 12/9).

Het gebruik van quota roept vaak heftige weerstand op, omdat het wordt gezien als aanval op de meritocratie (een samenleving waarin je positie gebaseerd is op je eigen verdiensten). Daarbij wordt vergeten dat het voortrekken van mannen, wat nog steeds de regel is onder andere bij promoties en benoemingen op universiteiten, ook een aanval is op de meritocratie.

Een studie in Zweden, gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift American Economic Review, heeft het effect van een vrouwenquotum voor lokale kandidaten in het politieke systeem onderzocht. De auteurs concluderen dat de kwaliteit van het werk toeneemt door het quotum. Reden hiervoor is dat de gemiddelde competentie van mannen toeneemt wanneer vrouwen sterker vertegenwoordigd zijn. De minst competente mannen verliezen dan namelijk hun posities.

Lees ook: Momentum voor vrouwenquotum

Dit toont dat vrouwenquota allesbehalve meritocratische principes aantasten: ze zullen de algemene competentie binnen bedrijven en publieke instellingen juist vergroten.


universitair hoofddocent organisatiegedrag, Rijksuniversiteit Groningen