Strijd om de landtong van Rozenburg nog niet voorbij

Haven Inwoners van Rozenburg dachten dat de natuur op ‘hun’ landtong gered was. Toen dook er ineens een kapvergunning op.

Op de landtong grazen paarden waar de Armada Intrepid passeert op weg naar de afgezonken Dockwise Vanguard.
Op de landtong grazen paarden waar de Armada Intrepid passeert op weg naar de afgezonken Dockwise Vanguard. Foto Robert Meerding/ANP

Rozenburg is er niet gerust op. Begin juli vierde het dorp nog een glorieuze overwinning op het Havenbedrijf. Na een demonstratie van 1.200 Rozenburgers en druk vanuit de Rotterdamse gemeenteraad zag het Havenbedrijf af van de bouw van een distributiecentrum op de Landtong. Deze inbreuk op het natuur- en recreatiegebied was succesvol afgewend.

Maar toen diende zich alweer de volgende uitdaging aan. Havenbedrijf, Eneco en Heerema Marine Contractors presenteerden het project-Walstroom, een installatie die vanaf de Landtong de grootste kraanschepen ter wereld van energie zou voorzien.

„We stonden al een beetje in de relaxstand toen we ineens dit voor onze neus kregen”, zegt Marjon McElligott van de gebiedscommissie Rozenburg. Over de zorgen die in Rozenburg leven maakt Vincent Doedée, die namens Heerema het woord voert, zich weer zorgen, want, zegt hij: „We willen allemaal hetzelfde: een mooie, schone, groene, stille landtong.” Edwin van de Haar van Eneco zegt dat zijn bedrijf „wel een beetje verbaasd [is] over de klaarblijkelijke verrassing bij omwonenden” omdat er al sinds oktober vorige jaar informatiebijeenkomsten zijn geweest. „Wel kunnen wij ons de verrassing voorstellen over de omvang van het gebouw dat voor de walstroom nodig is’’, voegt hij eraan toe.

„Het idee van walstroom juichen we toe”, zegt McElligott. „Maar ons was voorgehouden dat het zou gaan om een gebouwtje ter grootte van een zeecontainer aan de waterkant van de weg. We zien nu een installatie die een veel groter beslag legt op het gebied ten noorden van de Noordzeeweg.” Ze wijst op een ingetekend blokje op een van de uitgeprinte sheets van de powerpointpresentatie van 29 augustus. „Dat is toch veel groter dan een zeecontainer?”

Rotterdam, laat Rozenburg niet stikken!

Eneco beaamt dat. Van de Haar: „Er is eerder aangegeven dat het gebouw een omvang krijgt van naar schatting een à twee zeecontainers. In de ontwikkeling van het project bleek extra apparatuur nodig, waardoor het gebouw groter moet worden. Er komen naast het gebouw vier transformatoren van 5 bij 3 meter met een maximale hoogte van 6 meter, en één transformator van 2 bij 1 met een maximale hoogte 2 meter. Het aantal transformatoren staat vast, de exacte afmetingen nog niet.”

De achterdocht van Marjon McElligott werd gewekt toen ze in de aanloop van de vergadering van de gebiedscommissie van eind augustus stuitte op een kapvergunning die was verleend voor een terrein ‘nabij Vinkseweg 16’. „Het bleek te gaan om de grond die eigendom is van het Havenbedrijf op de Landtong, twee kilometer verderop. Het begrip ‘nabij’ was ruim genomen”, zegt McElligott. Ook stelde ze vast dat in de vergunningaanvraag sprake was van HTC, een afkorting die staat voor Harbour Technology Center, een project dat het Havenbedrijf al in 2009 had laten varen. In een brief aan de wethouder schreef de gebiedscommissie dat de vergunning „is afgegeven zonder een enkel bezwaar, omdat niemand het wist.”

Landtong

Wethouder Barbara Kathmann (economie en kleine kernen) antwoordde dat het „achteraf gezien logischer was geweest om de aanvraag te publiceren op een adres gelegen aan de Noordzeeweg”. Zij bevestigde dat het kappen van bomen bedoeld was „voor het Harbour Technology Center”. Grond genoeg voor argwaan dus.

Vincent Doedée van Heerema, het bedrijf van de reusachtige kraanschepen die volgens plan aan de Landtong van walstroom zullen worden voorzien, houdt het op miscommunicatie. Hij zegt: „We liggen daar met grote kraanschepen. Die maken nu veel lawaai en ze geven veel emissie. Dat veroorzaakt overlast voor Rozenburg, maar ook voor Maassluis. We proberen de Landtong mooier te maken met walstroom: geen geluid, geen uitstoot. De stroom gaan we betrekken van de windmolens van Eneco op de Landtong. Kan het duurzamer, kan het Rotterdamser?’’

Heerema wil de plannen met de Rozenburgers bespreken. Doedée: „Het is spijtig dat ze zich voor het blok gezet voelen – maar niet nodig. Het geheel wordt opgenomen in het landschap waardoor je er vanaf de weg niets van ziet. Maar ik ben me zeer bewust van de zorgen die in Rozenburg leven en maak me er ook ongerust over. Dus we moeten zeker met de mensen gaan praten.”

„Wij zeggen: laat dat gebied met rust”, zegt Marjon McElligott. Ze zit namens Gemeentebelangen in de gebiedscommissie, „maar het speelt hier geen rol van welke partij je bent. We komen allemaal op voor het belang van Rozenburg. Behalve op de Landtong heeft het dorp nergens meer grond. Dit is onze laatste plek voor groen.”