Omzeilen van ontslagsom zieke werknemer mag niet

Ontslagvergoeding Arbeidsongeschikte werknemers in dienst houden om geen ontslag te hoeven vergoeden mag niet, stelt de advocaat-generaal.

Werkgevers moeten voortaan een ‘slapend’ dienstverband beëindigen, vindt de advocaat-generaal
Werkgevers moeten voortaan een ‘slapend’ dienstverband beëindigen, vindt de advocaat-generaal Foto iStock

Werkgevers mogen arbeidsongeschikte werknemers niet onnodig in dienst houden om zo onder betaling van een ontslagvergoeding uit te komen. Dat is het advies dat de advocaat-generaal woensdag heeft gegeven aan de Hoge Raad, die zo’n advies in veel gevallen overneemt.

De rechtbank in Limburg vroeg de Hoge Raad eerder dit jaar uitleg over zogeheten ‘slapende dienstverbanden’. Naar schatting duizenden arbeidsongeschikt geraakte werknemers krijgen geen ontslagvergoeding terwijl zij er wel recht op hebben. Zij worden in dienst gehouden, ofschoon ze al jaren arbeidsongeschikt thuiszitten en 0 euro salaris ontvangen.

Door een dienstverband op deze manier ‘slapend’ te houden, hoeven werkgevers geen ontslagvergoeding te betalen. Daartoe zijn zij sinds 2015 verplicht bij het beëindigen van een contract van een arbeidsongeschikte of langdurig zieke werknemer. De vergoeding is gebaseerd op de lengte van het dienstverband en bedoeld om bijvoorbeeld omscholing te betalen of ter compensatie van terugval in inkomen. Naar de letter van de wet deden deze bedrijven niets fout.

Compensatieregeling

Vorig jaar nam de Eerste Kamer een wetsvoorstel aan waardoor werkgevers de vergoeding in deze gevallen volledig kunnen terugvorderen bij uitkeringsinstantie UWV. Deze compensatieregeling gaat vanaf april 2020 met terugwerkende kracht in, maar toch blijven werkgevers ontslagverzoeken weigeren. De rechtszaak in Limburg diende in april tegen zo’n weigerende werkgever. De rechtbank besloot in deze zaak uitleg te vragen aan de Hoge Raad en daarna pas uitspraak te doen. Een antwoord op zogeheten prejudiciële vragen kan rechters duidelijkheid geven over toepassing van de wet. Voordat de Hoge Raad uitspraak doet, spreekt de advocaat-generaal eerst een advies uit.

Als het aan de advocaat-generaal ligt, moeten werkgevers een slapend dienstverband voortaan beëindigen en de ontslagvergoeding betalen als werknemers hierom vragen. Een werknemer mag alleen in dienst worden gehouden als daar „gerechtvaardigde belangen” voor zijn, bijvoorbeeld als er reëel zicht is op reïntegratie.

Het is niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak doet.