Brieven

Brieven

Persvrijheid

Journalisten pechvogel

Oorlogsfotograaf Teun Voeten schreef over de wet die voorligt bij de Eerste Kamer om Nederlanders verplicht toestemming te laten vragen voor ze naar gebied afreizen waar terroristen de dienst uitmaken (Ministeriële inmenging met journalistiek is dictatoriaal, 17/9). Deze wet heeft als doel mensen die bijvoorbeeld uitreizen om voor IS te strijden, makkelijker te kunnen vervolgen. Nu is het heel moeilijk om te bewijzen dat degenen die uitreizen strafbare feiten hebben gepleegd in zulke gebieden. Als aanwezigheid strafbaar is, zijn ze makkelijker te vervolgen. De noodzaak van vergunningen voor journalisten is een negatief bij-effect.

Prinsjesdag

Nederland ontsnapt

Stef Blok zou Nederland moeten besturen mocht er op Prinsjesdag een ramp gebeuren in de Ridderzaal (Stef Blok laat de designated survivor discreet debuteren, 17/9). Ik moet als bezorgde Nederlander constateren dat Stef Blok in het verleden als minister de woningmarkt ook al om zeep heeft geholpen, en dat Nederland dus twee maal aan een ramp is ontsnapt.

Gouden Eeuw

Niet in Brabant

Museum Amsterdam bedacht vorige week dat we de term Gouden Eeuw niet meer moeten bezigen. Ik heb een oplossing: het gaat niet om de Gouden Eeuw, maar om de Hollandse Gouden Eeuw. Zo heb ik het vroeger ook op school geleerd. Ik kom uit Brabant. De zeventiende eeuw was voor Brabant een ramp. Het hertogdom was straatarm, mensen leden honger en het gewest verloor zijn politieke zelfstandigheid. Tenslotte werd Brabant ook nog in tweeën gehakt. Vanaf 1648 werd Noord-Brabant als bezet gebied bestuurd door Holland, als deel van de Generaliteitslanden. De Gouden Eeuw had met Brabant niets te maken, en Brabant niets met de Gouden Eeuw. Dat doet niets af aan het feit dat voor Holland de zeventiende eeuw wel degelijk een Gouden Eeuw was. Daarom spreek ik, ook als Brabander, volmondig over de Hollandse Gouden Eeuw.

Stikstof

Saneer oude stallen

Het pleidooi van de onderzoekers van de Radboud Universiteit voor het samengaan van stikstof reductie en duurzaam natuurherstel (11/9) slaat de plank mis. Zij zoeken de oplossing in de verkeerde richting: het recyclen van de geproduceerde stikstof in de veeteelt. Dit kan alleen door een verdere concentratie en opsluiting van dieren. Dat is een ongewenste ontwikkeling en de fijnstofproblematiek zal het niet oplossen. De bio-industrie is een doodlopende weg, substantiële afbouw van het gehouden aantal dieren is onafwendbaar. Een begin van een oplossing kan een oplossing zijn van twee kwaden, stalbranden en stikstofreductie, door sanering van alle oude stallen die niet aan nieuwe eisen voldoen.

Oey

Gesprek aan keukentafel

Ik kan me helemaal vinden in de column Gesprek aan de keukentafel van Frits Abrahams (16/9). Je zal maar burgemeester van Amsterdam zijn en je man stelt zich zo op. Met zo’n partner heb je geen vijanden nodig. Alleen de slotzin („Dan stap ik op als burgemeester van Amsterdam”) snap ik niet. Als je partner je tegenwerkt in de uitoefening van je baan, lijkt het opgeven van je functie mij niet de meest voor de hand liggende oplossing.

Correcties/aanvullingen

Spionagedrone

In het artikel Hard bewijs tegen Iran ontbreekt (17/9) staat ten onrechte dat Iran het neerhalen van een Amerikaanse spionagedrone in juni ontkende. Iran ontkende niet dat het zo’n drone had neergehaald maar wel dat dit boven internationale wateren zou zijn gebeurd, zoals de VS betoogden.

LSD

In het artikel Het grote verlangen naar een toekomst zonder Trump (14/9, p. 30-31) staat een opsomming van drugs: „Hasj, acid, STP, LSD”. Acid en LSD zijn twee verschillende aanduidingen voor dezelfde drugs.