Integriteitscommissie

‘Zeeuwse PVV-Statenleden moeten opstappen’

De Zeeuwse PVV-Statenleden Peter van Dijk en Vincent Bosch moeten opstappen, zo luidt het advies van de Commissie Integriteit van de Provincie Zeeland, dat maandagochtend openbaar werd. De enige twee PVV-Statenleden in die provincie kwamen onder meer in opspraak vanwege onjuist ingediende declaraties. De Commissie verzoekt de commissaris van de Koning Han Polman er bij Bosch en Van Dijk op aan te dringen dat zij opstappen. Als de politici hier geen gehoor aan geven, adviseert de Commissie de Provinciale Staten hen uit hun nevenfuncties te zetten. Van Dijk is momenteel voorzitter van de Statencommissie Economie, Bosch is waarnemend voorzitter van de commissie Ruimte. Tot slot adviseert de Commissie „tot terugbetaling van onterecht bestede publieke middelen”. Onenigheid over het misbruik van partijgeld leidde al tot een schisma tussen Van Dijk en Bosch, die onafhankelijk van elkaar PVV Zeeland aanvoeren (PVV Van Dijk en PVV Bosch). Ook beschuldigde Bosch Van Dijk van het doen van een doodsbedreiging, maar hij trok dit later weer in. Uit onderzoek naar de administratie bleek onder meer dat Van Dijk en Bosch knoeiden met de omschrijvingen op facturen. Ook werden werkzaamheden van fractiemedewerkers onterecht uit het fractiebudget gefinancierd. (NRC)