Toch ruimte bouwprojecten

Stikstofuitspraak Er is hoop voor een deel van de 18.000 bouwprojecten die stilliggen vanwege de stikstofuitspraak: er komt een nieuwe rekenmethode.

Een aantal bouwprojecten dat stil is komen te liggen door de stikstofuitspraak van de Raad van State gaat mogelijk toch door. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, CU) schrijft vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer dat vanaf maandag een nieuwe rekenmethode beschikbaar is. Projecten die volgens de nieuwe methode voldoen aan de stikstofregels, kunnen toch een vergunning krijgen. Het is volgens een woordvoerder nu nog „niet te kwantificeren” om hoeveel projecten het gaat.

Het kabinet denkt dat niet bij alle 18.000 stilgelegde bouwprojecten daadwerkelijk te veel stikstof wordt uitgestoten. De nieuwe rekenmethode moet duidelijker in kaart brengen hoeveel stikstof er precies vrijkomt. Als de uitstoot van een project onder de (relatief lage) bovengrens ligt, kan het toch vergund worden.

De woordvoerder stelt dat er vermoedelijk ook projecten stilliggen waarbij helemaal geen stikstof wordt uitgestoten, of niet op plekken waar dit verboden is. „Als je niet kan aantonen dat je geen uitstoot hebt, dan kan het vergunningsproces ook niet in gang worden gezet. Met de calculator kan je aantonen dat je door mag.”

Opvallend is dat Schouten schrijft dat er bij het vinden van een oplossing voor de 18.000 projecten „geen taboes” zijn. Schouten zou bereid zijn „grote veranderingen” door te voeren, zoals het krimpen van de veestapel, of het wijzigen van verkeersregels om de uitstoot van stikstof te doen afnemen. Deze week stelde D66 dat de veestapel moet worden gehalveerd om ruimte te maken voor de bouw van nieuwe woningen.

In de Miljoenennota, die vrijdag uitlekte via NRC, schrijft het kabinet dat er een fonds van 1 miljard euro voor de woningbouw komt waar gemeenten uit kunnen putten. Dat geld kan door gemeenten onder meer worden gebruikt voor „het opvangen van de potentiële gevolgen van de stikstofuitspraak voor de woningbouw”.

De Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, oordeelde in mei dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met Europese natuurbeschermingsregels. Het PAS werd gebruikt om toestemming te verlenen voor projecten die schadelijke stikstof uitstoten bij beschermde Natura 2000-gebieden.

De nieuwe rekenmethode is voor het kabinet „een eerste stap” om de bouwprojecten weer op gang te krijgen. Vermoedelijk zal echter maar een klein gedeelte van de stilgelegde projecten een vergunning krijgen dankzij de nieuwe rekentool. Minister Schouten erkent in haar brief dat er geen „makkelijke oplossingen” bestaan voor het grotere probleem. Een commissie onder leiding van oud-minister Johan Remkes zal eind september een advies uitbrengen over mogelijke oplossingen.