Opinie

Inbox van de redactie

Wat schreven de lezers deze week aan de opinieredactie? Een indruk.

Is het ‘aardappels’ of ‘aardappelen’, ‘wortels’ of ‘wortelen’? Het s- of en-meervoud zegt iets over uw sociale klasse, gelooft Onze Taal: ‘-s’ is meer iets voor „gewone mensen” denkt de vereniging. Geldt dat ook voor ‘meubels’ en ‘meubelen’? Misschien, maar het ligt niet zo gevoelig als ‘koelkast’ versus ‘ijskast’, zo leert navraag in ijskastkringen. Het zegt dus vermoedelijk weinig dat de lezers die ons schreven over de inboedel van de Oranjes allemaal het woord ‘meubels’ gebruikten, net als trouwens de verslaggevers die de dubbele vergoeding voor het hofmeubilair in NRC onthulden. Behalve dat mensen die ‘meubelen’ zeggen minder geneigd zijn een brief naar de krant te sturen.

De helft reageerde kritisch op de berichtgeving, die „republikeinse” motieven zou hebben, bedoeld om „een Twitterstormpje tegen de monarchie” aan te blazen, schreef Heleen van Beek. Zij en anderen vonden de omvang (in totaal acht pagina’s) in geen verhouding staan tot aandacht voor zaken van groter belang. Want waar hebben we het over? „Een fractie van een promille van de Rijksbegroting”, aldus Max Kerremans, wiens brief wij vrijdag afdrukten. Hij en anderen kunnen niet geloven dat de koning zich van de dubbele vergoeding bewust was.

Niet netjes, maar geen barre schande, was de teneur van veel andere reacties. Niettemin: „noblesse oblige”, schreef Corrie de Knegt, die ervan uitgaat dat majesteit netjes terugbetaalt. Een aantal lezers, zoals Johan Geesing, wiens brief we woensdag plaatsten, trekt zelfs de vergelijking met bijstandsmoeders met onterechte huurtoelages bij wie alle andere toeslagen worden gestopt en onmiddellijke invordering van staatswege begint. Boos worden hoeft niet, schrijft Jules Bos, maar „iets minder dociliteit” en „iets meer aandacht voor de kosten van de monarchie zijn het beste antwoord op alweer een schandaaltje”.

  plv chef Opinie