Opinie

Eerste keer

De hoogbejaarde moeder van een vriendin is ernstig ziek en zal niet meer beter worden. Geheel overeenkomstig haar wens wordt besloten over te gaan tot euthanasie. Als de datum is vastgesteld, vraagt de verpleegkundige of zij voor die tijd nog een keer zal langskomen om de gang van zaken uit te leggen. „Ja, doet u maar”, luidt het antwoord, „want ziet u, het is voor mij de eerste keer”.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl