Op politiebureau in Schilderswijk heersen discriminatie, geweld en een ‘ongezonde cultuur’

Problemen bij de politie Leidinggevenden zijn geschrokken van de ‘opeenstapeling van onwenselijke gedragingen’ bij een politiebureau in de Haagse Schilderswijk. Een groep agenten daar noemde zich de ‘Marokkanenverdelgers’. Ook elders kampt de politie met misstanden.

De politie weet niet altijd hoe zij met iemand met verward gedrag moeten omgaan. Daar zijn zij niet voor opgeleid.
De politie weet niet altijd hoe zij met iemand met verward gedrag moeten omgaan. Daar zijn zij niet voor opgeleid. Koen van Weel

Op politiebureau Hoefkade in de Haagse Schilderswijk is sprake van ernstige discriminatie, geweld, ongewenste omgangsvormen en groepscultuur onder politieagenten. Dit blijkt uit een intern onderzoek dat het team Veiligheid Integriteit en Klachten (VIK) van de Haagse politie heeft ingesteld naar incidenten bij het basisteam Hoefkade. Tot het onderzoek, dat acht maanden heeft geduurd, werd besloten na verscheidene „signalen en meldingen” van wanpraktijken.

Uit het onderzoek is gebleken dat er op het politiebureau sprake is van „een opeenstapeling van onwenselijke gedragingen”. Er is „een ongezonde cultuur” binnen het politieteam Hoefkade. Die conclusies trekken de leidinggevenden van het team, Janneke Bakker en Jeroen van Marle, in een brief die de leiding van de politie-eenheid vorige maand heeft opgesteld over het onderzoek. De vertrouwelijke brief is in handen van NRC.

In het onderzoek zijn twintig politieagenten gehoord. De Haagse politie heeft op grond van de bevindingen besloten dat tegen vier mannelijke agenten een disciplinair onderzoek wordt gestart. De teamleiding schrijft „geschrokken te zijn van de verklaringen en de schrijnende voorbeelden”.

‘Tere zieltjes’

In de brief worden de incidenten niet specifiek omschreven. Maar volgens bronnen bij de politie zou er een groep agenten op team Hoefkade opereren die zich bedienen van de naam ‘Marokkanenverdelgers’. In appgroepen noemen Haagse agenten klokkenluiders „tere zieltjes” en ze klagen over „soft links gedoe”. Allochtonen die worden bevorderd, worden ‘goudzoekers’ genoemd.

Lees ook dit nieuws over de strafzaak tegen liegende agenten in Den Haag

In juni van dit jaar schreef teamchef Fatima Aboulouafa van de Haagse politie op haar Instagramaccount al over „structurele problemen” op het gebied van discriminatie binnen de politie in Den Haag en Rotterdam. Ze vroeg zich af of „loyaliteit ten koste van alles moet gaan, ook als je ziet dat er grote misstanden binnen onze politieorganisatie en zelfs op managementniveau plaatsvinden?”

Na dit bericht nam een lid van de Haagse eenheidsleiding, Monique Mos, het voor Aboulouafa op. Zij schreef op 13 juni op het intranet van de politie dat „racisme, pesten en discriminatie nog te vaak voorkomt binnen de politie”. Mos zegt dat „het pijnlijk is dat ondanks de vele initiatieven die er zijn, dit probleem hardnekkig is en moeilijk uit te roeien”. Ze roept leidinggevenden op „alert te zijn op signalen en ze te bespreken met leidinggevenden’’.

Vorige maand is Mos plotseling uit de eenheidsleiding vertrokken. Ze gaat zich naar eigen zeggen bezighouden met de evaluatie van interne onderzoeken naar integriteitskwesties. Mos zegt dat er geen verband is tussen haar nieuwe functie en de problemen bij de Haagse politie. „Ik was na 3,5 jaar lid van de eenheidsleiding toe aan een nieuwe uitdaging”.

Volgens de voorzitter van de grootste politievakbond, Jan Struijs, is het dringend noodzakelijk dat de politie klokkenluiders beter in bescherming gaat nemen. „De ervaring leert dat agenten die wantoestanden aankaarten bestraft worden door overplaatsingen of gewoon worden weggepest. Dat is onaanvaardbaar”.

Oproep van korpschef

In juli schreef NRC dat Carel Boers, die dertien jaar lang honderden toptalenten van de politie heeft gecoacht, met onmiddellijke ingang stopte met zijn werk voor de Nationale Politie. De leiding negeert volgens hem signalen over wantoestanden. Boers zegt vooral het laatste half jaar diverse „grove misstanden in de top van de politie” te hebben gemeld bij de korpsleiding – van aanrandingen tot ernstige discriminatie. „Ik kan niet wegkijken als zo’n belangrijke partner in het functioneren van de rechtsstaat de belangen van burgers en haar eigen medewerkers veronachtzaamt”, schreef Boers.

Korpschef Erik Akerboom heeft de afgelopen weken alle leidinggevenden binnen de politie gevraagd discriminatie binnen de politie te bespreken. De reacties op die sessies worden nu verzameld.

De leiding van basisteam Hoefkade schrijft in haar brief zich „tot het uiterste te zullen inspannen” om incidenten in de toekomst te voorkomen. „Maar dat kunnen wij niet alleen. De basis hiervoor is een team waar een open cultuur heerst, waarin iedereen veilig is en respect heeft voor elkaar. Waar ruimte is om van mening te verschillen en waar diversiteit onze kracht is”.

De eenheidschef van de politie Den Haag Paul van Musscher laat weten dat de incidenten in dit geval zijn veroorzaakt door „een paar rotte appels”. „Om dan de suggestie te wekken dat een deel van het korps niet integer zou zijn, daar neem ik fors afstand van’’, zegt Musscher. „Ik hecht er aan te melden dat wij voortdurend alert moeten zijn op ongepast gedrag en de juiste toepassing van geweldsgebruik. Die alertheid die wordt nog eens benadrukt in een volgende week te lanceren campagne veilige werkomgeving, waar ook dit onderwerp deel van uitmaakt.”