Brieven

Koninklijke meubelen: geen groot maatschappelijk belang

Met toenemende verbazing las ik de artikelen in NRC over de aankoop en het onderhoud van ‘de paleismeubels’ (De geheime deal rond de paleismeubels van de koninklijke familie, 9/11) waarvoor de staat tweemaal zou hebben betaald. NRC besteedde liefst acht pagina’s aan deze kwestie. Wat heeft de krant bezield? Heeft NRC hier een grote misstand aan het licht gebracht? Een groot maatschappelijk belang kunnen de verwerving en het onderhoud van de meubels in de verblijven van het staatshoofd niet worden genoemd, het gaat jaarlijks om een fractie van een promille van de Rijksbegroting. Er kunnen bij de aankoop van de meubels en vervolgens bij de bekostiging van het meubelonderhoud fouten zijn gemaakt, deels jarenlang, maar om daar zo veel journalistieke ruimte en tijd vretende aandacht aan te besteden?

NRC lijkt te zijn bezweken voor de verleiding die vaker opduikt als iets, wat dan ook, het koningshuis betreft. Want als het gaat om privé- en praktijkaspecten van de monarchie, dan is aandacht verzekerd.