Waddeneiland

Rijkswaterstaat wil mogelijk tunnel naar Ameland

Om Ameland in de toekomst bereikbaar te houden, overweegt Rijkswaterstaat de aanleg van een tunnel tussen Friesland en het Waddeneiland. Dit idee en twee andere scenario’s heeft de waterwegbeheerder dinsdagavond gepresenteerd op een informatieavond in het Friese Dokkum. In 2030 moet een nieuwe verbinding tot stand zijn gebracht.

De huidige situatie is volgens Rijkswaterstaat onhoudbaar omdat de vaargeul tussen het Friese Holwerd en Nes op Ameland door aanslibbing steeds ondieper wordt. Constant baggeren om de geul ook bij eb bevaarbaar te houden is te duur en levert vertragingen op, aldus Rijkswaterstaat.

Om die reden wordt er mogelijk een tunnel aangelegd tussen het eiland en Friesland. Daardoor zouden treinen gaan rijden die vrachtwagens, auto’s en passagiers vervoeren. Een andere optie is een reguliere tunnel.

Ook wordt gedacht aan een vaarroute over dieper water óf gescheiden vervoer. Dit houdt in dat personen vervoerd worden met boten die over ondiep water kunnen zoals hovercrafts. Auto’s en vrachtwagens zouden dan met vloed, als het water dieper is, op de huidige veerboten mee kunnen varen.

Het vervoersprobleem speelt volgens Rijkswaterstaat in de toekomst mogelijk ook voor de andere Waddeneilanden. (NRC)