‘Homo-les’ basisscholen omstreden

Islamitisch Onderwijs De onderwijsinspectie treedt niet op tegen een lesboek dat het COC ‘onacceptabel’ noemt.

Meisjes en jongens mogen elkaar niet aankijken, geen ‘kleding van ongelovigen’ dragen en Allah verafschuwt homoseksualiteit. Dat leren kinderen op islamitische basisscholen in Nederland. De lessen staan in het seksuele voorlichtingsboek Help! Ik word volwassen’, uitgegeven door de islamitische scholenkoepel ISBO, die het heeft ontwikkeld voor de 44 aangesloten basisscholen. De methode is in 2013 ontwikkeld nadat alle scholen werden verplicht aandacht te besteden aan ‘seksuele diversiteit’.

Met behulp van een korantekst leren kinderen dat Allah een volk vernietigde omdat daar homoseksualiteit voorkwam. Volgens het lesboek is op dit verhaal „het verbod in de islam op het hebben van gemeenschap met iemand van hetzelfde geslacht” gebaseerd. Ook transgenders komen voor in de methode: een geslachtsverandering is „niet toegestaan” en Allah „vervloekt” jongens die op meisjes willen lijken en andersom.

Na vragen van NRC en Nieuwsuur heeft de koepel een aanvullende lerarenhandleiding opgesteld en naar alle aangesloten scholen gestuurd, waarin passages uit het werkboek nader worden toegelicht. De koepel schrijft dat „sommige zinsneden in de boeken multi-interpretabel zijn en daardoor anders uitgelegd kunnen worden”. In de toelichting staat nu dat de passage over homoseksualiteit hard kan aankomen en wordt docenten geadviseerd vooral aandacht te schenken aan de fragmenten waarin staat dat moslims geen geweld mogen gebruiken tegen homoseksuelen.

Het lesboek vermeldt daarnaast strenge gedrags- en kledingvoorschriften voor met name meisjes. Kinderen moeten bijvoorbeeld op internet zoeken naar plaatjes van meisjes die niet-correct gekleed zijn, omdat zij bijvoorbeeld te strakke kleren dragen onder hun hoofddoek. Vervolgens moeten plaatjes van hoe het wel-en-niet hoort worden ophangen in de meisjestoiletten op school, luidt een opdracht in het werkboek. In de nieuwe versie heeft de ISBO besloten deze passage te schrappen.

Ook leren jongens en meisjes dat zij vanaf de puberteit bij elkaar uit de buurt moeten blijven en ook geen oogcontact mogen maken. Oogcontact geldt namelijk als „een vorm van zina” (overspel), aldus het boek, en daarop staat „een grote straf in het hiernamaals”.

De Inspectie van het Onderwijs kan niet zeggen of zij al bekend was met het boek, reageert een woordvoerder, omdat inspecteurs geen overzicht van specifiek lesmateriaal bijhouden. In de passages die door NRC en Nieuwsuur zijn voorgelegd, ziet de inspectie geen aanleiding tot ingrijpen, omdat deze niet in strijd zijn met „basiswaarden van de democratische rechtsstaat”.

Hoogleraar pedagogiek Micha de Winter van de Universiteit Utrecht ziet wél een rol voor de inspectie, omdat de lesmethode haaks zou staan op ‘goed burgerschap’ – een verplicht onderwijsdoel. „In dit lesboek wordt heel duidelijk voorgeschreven hoe je moet leven en hoe niet. Dat verhoudt zich niet met de westerse manier van samenleven.”

COC, de belangenvereniging voor de LHBTI-gemeenschap, noemt de schoolboeken „onacceptabel” en vindt dat de onderwijsinspectie moet ingrijpen.

Strikte gedragsnormen komen niet alleen voor op islamitische basisscholen. In 2011 kwam de lesmethode Wonderlijk Gemaakt in opspraak, die in het reformatorische onderwijs wordt gebruikt voor lessen over seksualiteit. Er stond in dat het verstandig is geen gehoor te geven aan homoseksuele gevoelens, die bij velen „gelukkig” gewoon weer overgaan. Na kritiek werd de methode aangepast.

De zonde dreigt pagina 6-7