Manifest

Zaanse fractie Denk wil dat ‘solistische’ en ‘respectloze’ afdelingsvoorzitter opstapt

De gemeenteraadsfractie en het afdelingsbestuur van Denk in Zaanstad hebben het vertrouwen opgezegd in fractie- en afdelingsvoorzitter Sebnem Pancar. Ze verwijten haar solistisch te handelen, geen leiding te geven en in de raad weinig voor elkaar te krijgen. Zij uiten dat verwijt in een „manifest” in handen van NRC.

De overige fractieleden en het afdelingsbestuur eisen dat Pancar opstapt en haar zetel teruggeeft aan de partij. Zij weigert dat.

Het „manifest van wantrouwen tegen Sebnem Pancar” bevat een lange lijst met klachten. Ze verwijten Pancar beslissingen te nemen zonder overleg met de rest van de fractie, bijvoorbeeld over het aannemen van een nieuwe fractiemedewerker. Ook zou ze onderhandelingen over een nieuw gemeentebestuur deze zomer vanaf haar vakantieadres, zonder inspraak van de rest van de fractie, gevoerd hebben.

De ondertekenaars schrijven dat ze Pancar meermaals hebben aangesproken, maar dat zij „geen tegenspraak duldt”. Vanwege haar „persoonlijke contact” met de partijleiding zou Pancar zich „onschendbaar” voelen. De lokale partijleden constateren dan ook dat „er geen (professionele) communicatie meer is met Sebnem Pancar. De weinige communicatie die er met haar is, is vanuit haar kant respectloos en onprofessioneel”.

Zaanstad is een van de dertien gemeenten waar Denk sinds de raadsverkiezingen van vorig jaar is vertegenwoordigd. De afdeling heeft goede banden met de landelijke leiding van de partij: onder meer fractievoorzitter in de Tweede Kamer Tunahan Kuzu voert er regelmatig campagne.

Pancar reageerde dinsdagmiddag niet op telefoontjes en sms’jes.

De Zaanse Denk-fractie is niet de eerste raadsfractie waar een vertrouwensbreuk is ontstaan. Eind vorig jaar stonden de fractievoorzitter uit Eindhoven en een fractiemedewerker tegenover elkaar voor de rechter. De fractiemedewerker zou niet uitbetaald zijn. De rechter oordeelde dat Denk drie maanden salaris moest uitbetalen. (NRC)