Kamer wil salafistische scholen aanpakken | Kamerleden op bezoek bij de koning

De Haagse StemmingMet Klaas Dijkhoff, Geert Wilders en Erik Wiebes. Ook elke ochtend De Haagse Stemming in je inbox? Schrijf je in!

De Haagse Stemming

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over wat kinderen leren tijdens salafistische lessen. Het proces-Wilders gaat door, de vraag blijft: wat besprak Ivo Opstelten met de OM-baas? En koning Willem-Alexander nodigt Kamerleden uit op zijn paleis.

SALAFISTISCH ONDERWIJS: De Tweede Kamer worstelt er al een tijd mee: wat is salafisme precies, en op welke schaal worden kinderen in die strenge islamitische leer onderwezen? NRC en Nieuwsuur deden er onderzoek naar. Daaruit blijkt: kinderen leren op salafistische lessen in moskeeën en bij stichtingen zich af te keren van de Nederlandse samenleving. Je kunt beter iemand feliciteren met een moord, dan met kerst, stelt één van de onderwijzers. Sterker, iemand met een ander geloof verdient de doodstraf. Allah is de enige die regels mag maken, en wie eigen wetten maakt - zoals in een democratie - pleegt afgoderij. De kinderen worden aangezet te verhuizen uit het “ongelovige” Nederland. De onderwijsinspectie kan niet ingrijpen, omdat het niet gaat om reguliere scholen, maar onderwijsinstellingen die in de avond of in het weekend lessen geven. VVD-voorman Klaas Dijkhoff en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie willen de inspectie meer bevoegdheden geven.

PROCES-WILDERS: Was er wel of geen politieke bemoeienis bij de vervolging van Geert Wilders? De advocaten van de PVV-politicus vroegen gisteren het gerechtshof voor de tweede keer in korte tijd het proces stil te leggen. Het hof wees dat twee keer op rij af. Ook na mails die vrijdag aan het dossier werden toegevoegd, waarin ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid de zaak inhoudelijk bespraken. Het OM stelt dat het ook verbaasd is over die berichten, maar ze zouden nooit de officieren van justitie hebben bereikt. Grote vraag blijft, zo stelt NRC-redacteur Mark Lievisse Adriaanse, wat toenmalig minister van Justitie Ivo Opstelten en OM-baas Herman Bolhaar op 25 september 2014 – twee weken na het besluit van het OM Wilders te vervolgen - hebben besproken. Er zijn geen notulen van het gesprek, en iedereen die erbij betrokken was zegt zich niks meer te kunnen herinneren.

KONINKLIJK BEZOEK: We zien de Tweede Kamerleden deze dagen in hun beste kleren over het Binnenhof lopen. Ze hebben allemaal een uitnodiging gehad om bij de koning op bezoek te komen. Op maandag en dinsdag ontving de koning al twee keer vijftig Kamerleden, volgende week komt de laatste groep. Om 16.20 uur, zo staat volgens het AD in de uitnodiging, worden de Kamerleden bij de haringkar bij het Binnenhof opgepikt. Daar staan drie zwarte busjes, waarmee de politici naar paleis Huis ten Bosch worden gereden. Wie te laat is, heeft pech. De bezoeken komen op een opvallend moment. Voor de zomer maakte de Kamer zich druk om een gesprek tussen koningin Máxima en de omstreden Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman. De afgelopen dagen ging het op het Binnenhof over de vergoeding die het Koninklijk Huis ontvangt voor het onderhoud van het meubilair van vier paleizen, terwijl de staat dat onderhoud verzorgt en betaalt. Premier Mark Rutte zegde gisteren toe nog eens goed naar die kosten te gaan kijken.

GASDILEMMA: Minister Eric Wiebes gaat acht jaar eerder dan gepland de gaswinning in Groningen helemaal stilleggen. Dat zou in 2030 gebeuren, maar Wiebes kondigde gisteren aan dat in 2022 helemaal geen gas meer gewonnen zal worden in Groningen. Althans, er is één achterdeur: tot nu toe wees Wiebes op de koude dagen waarop extra veel gas gebruikt wordt. Dat dilemma is opgelost; om die pieken op te vangen kan er alsnog worden gewonnen uit het Groningenveld. Maar in principe moet het meeste gas vanaf 2022 worden geïmporteerd. De oppositie is kritisch: de vorige keer dat de gaswinning werd teruggeschroefd, was er één maar, stelt Kamerlid Sandra Beckerman van de SP. “Die ‘maar’ was dat de versterkingsoperatie tijdelijk werd gestopt. Wiebes heeft die nooit meer goed op gang gekregen.” De PvdA beklaagt zich over de vergoeding die de NAM krijgt voor het vervroegd dichtdraaien van de gaskraan: 90 miljoen euro. “Wat mij betreft gaan we hier als Kamer voor liggen”, aldus Kamerlid Henk Nijboer.

KLIMAATDOELEN: Een ander probleem waar Wiebes mee kampt: de klimaatdoelen. Ja, er worden wat minder broeikasgassen in Nederland uitgestoten. Maar uit cijfers die het CBS vandaag publiceert, blijkt dat het lang niet hard genoeg gaat om de doelen uit het klimaatakkoord te halen. Afgelopen jaar daalde de uitstoot met ongeveer 2 procent ten opzichte van 2017, en 15 procent in vergelijking met 1990. Het doel is dat in 2030 de uitstoot is gehalveerd ten opzichte van 1990, maar in dit tempo wordt dat doel zeker niet gehaald. Met name op het gebied van energie is er een probleem, daar nam de uitstoot vanaf 1990 zelfs toe.

EERST MELDEN: Hulpverleners en journalisten die naar conflictgebieden afreizen, zouden straks zomaar veroordeeld kunnen worden. Als het gebied onder controle valt van een terroristische organisatie, moeten ze eerst toestemming vragen aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Op die manier wil de minister het makkelijker maken om soortgelijke gevallen als Syriëgangers aan te pakken. Wie afreist zonder toestemming is strafbaar. De Tweede Kamer stemde gisteren met die wet in. Alle moties en amendementen die voorstelden om hulpverleners en journalisten vrij te stellen van de wet, sneuvelden. Journalistenvakbond NVJ is bang dat de onafhankelijkheid van de journalistiek op die manier wordt aangetast, en roept de Eerste Kamer op om tegen de wet te stemmen.