Brieven

Brieven

Foto Paleis Het Loo, Apeldoorn

Ons koningshuis ontvangt al sinds 1982 een stevige vergoeding voor onderhoud aan zaken die al door de staat, lees de belastingbetaler, onderhouden worden (Staat betaalt dubbel voor onderhoud inventaris paleizen, 9/9). Het is wrang dat soortgelijke ‘vergoedingen’ of toeslagen die ten onrechte zijn toegekend, bij alle andere burgers van dit land als frauduleus verkregen worden beschouwd en onmiddellijk worden teruggevorderd mét boete. In het geval van het vermoeden van een ten onrechte verkregen toeslag (zoals kinderopvangtoeslagen) of een achteraf te hoge toeslag (zoals huur- of zorgtoeslag) worden zelfs direct alle toeslagen gestopt en start terugvordering meestal met een – onredelijk – korte termijn. Ik ga er dan ook van uit dat nu per direct de uitkering aan ons koningshuis wordt stopgezet en invordering met boete van alle ten onrechte verkregen gelden wordt opgestart. Het argument dat dit niet bewust zou zijn gebeurd, of dat ‘ze’ dit niet hadden kunnen zien, is niet relevant; gelijksoortige verweren van alle andere burgers worden eveneens terzijde gelegd. Ook van een bijstandsmoeder wordt verwacht dat zij precies bijhoudt waarop zij recht heeft en het onvermogen om dat te kunnen vormt geen belemmering bij de terugvordering.

Of is ons gelijkheidsbeginsel toch niet voor iedereen?