Brieven

Brieven

Veestapel halveren

Minder dieren per stal

Ik hoop dat het plan van D66 om de veestapel te halveren wordt uitgevoerd door goed inzicht, fairplaybeleid alsook het grenzen stellen aan de hoeveelheid dieren per stal. Anders zullen in de toekomst alleen de megastallen domineren. Die zijn desastreus voor het dierenwelzijn en klimaat. Het concept van biologische-kringlooplandbouw waar dieren, kleine boerenbedrijven en klimaat juist het beste gedijen, heeft dan geen kans.

Rijkdom

Tijd is geen geld

Een heerlijk verfrissend stuk over de levenswegen die we kunnen afleggen (Als je niet kiest voor carrière, kind en koophuis, 7/9). Bregje Hofstede concludeert dat het verzamelen van tijd te verkiezen is boven het verzamelen van geld. Maar wat is tijd? Gaat het dan niet met name om het besteden van die tijd, bijvoorbeeld aan een levensdoel? Geld lijkt achterhaald als het hoogst haalbare, maar de hang naar rijkdom zal blijven. Welke definitie je daaraan geeft, dat is de vraag.

Oranjehotel

Een pad naar Waalsdorp

Eindelijk is de strafgevangenis Scheveningen (‘Oranjehotel’) geopend als monument ter herinnering aan degenen die de Duitse bezetter daar gevangen zette. Bijna 75 jaar heeft het geduurd voor alle juridische en financiële problemen overwonnen waren. Langer uitstel was ook niet mogelijk. Dat het staatshoofd de opening verrichtte, geeft het belang aan. Veel gevangenen werden via een poortje aan de Van Alkemadelaan door de duinen naar de executieplaats op de Vlakte van Waalsdorp gevoerd. Elk jaar vindt hier op 4 mei een indrukwekkende ceremonie plaats. Oranjehotel en Waalsdorp zijn dus onverbrekelijk verbonden, wat had kunnen worden bevestigd door de koning dit pad te laten lopen. Maar er is geen rechtstreeks pad. Niemand weet waarom.

Nazidesign

Salonfähig fascisme?

Draagt de tentoonstelling over nazidesign in Den Bosch onbedoeld bij aan de herwaardering van een deel van het fascisme (Pas op met ‘moet kunnen’ bij nazi-glamourtentoonstelling, 9/9)? Hoe verwerpelijk de ideologie ook is, je zult moeten verklaren waaruit de aantrekkingskracht op tientallen miljoenen mensen bestaat. Voorts geloof ik dat mensen genoeg weten over de verschrikkingen van het nazisme om te voorkomen dat het zo ‘salonfähig’ wordt gemaakt.

Overigens is de commotie opmerkelijk. Er zijn ook tentoonstellingen geweest over ‘socialistisch-realistische’ kunst ten tijde van Stalin, zonder stil te staan bij de miljoenen slachtoffers van de Sovjet-dictator.

Correcties/ aanvullingen

Vuurwapens A’dam

In het artikel Verdubbeling wapenincidenten A’dam (3/9, p. 3) wordt gesproken over het aantal moorden (juridisch soms gekwalificeerd als doodslag) dat tussen 2017 en 2019 sterk is gestegen. In die cijfers gaat het niet alleen om voltooide moorden, maar ook om pogingen tot moord (soms gekwalificeerd als poging doodslag).

Vrouwenquotum

Bij het artikel Momentum voor vrouwenquotum (7/9, p. E2-3) staat in het fotobijschrift dat met de komst van Dominique Leroy bij KPN er nu drie vrouwelijke bestuursvoorzitters bij Nederlandse bedrijven zijn. Dat is onjuist. Leroy zal pas op 1 januari 2020 aantreden. Ze zal dan een van de vier vrouwelijke bestuursvoorzitter zijn van een van de 25 AEX-fondsen, en niet een van de drie. Behalve Herna Verhagen en Nancy McKinstry is Stephanie Miller van Intertrust bestuursvoorzitter bij een AEX-fonds.

Vermogensbelasting

In het artikel Vanaf 400 euro rendement gaat de fiscus heffen (10/9, p. E7) stond dat bij een rendement op vermogen boven 400 euro de fiscale vrijstelling vervalt, en het geheel wordt belast. Dat is onjuist; rendement tot 400 euro wordt in het plan van staatssecretaris Snel niet meer belast. Wat wel vervalt, is de vrijstelling van opname in box 3 van 30.846 euro aan vermogen als het totale vermogen hoger is.