Uitstoot broeikasgassen in Nederland sinds 1990 met 15 procent gedaald

Als Nederland de klimaatdoelstellingen van 2030 wil halen, zal de uitstoot van broeikasgassen de komende jaren met nog eens bijna de helft moeten worden teruggedrongen.

De hoogovens van Tata Steel in IJmuiden.
De hoogovens van Tata Steel in IJmuiden. Foto Olaf Kraak/ANP

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland lag vorig jaar 15 procent lager dan in 1990. Nederland heeft zich met de Europese Unie gecommitteerd aan een reductie van 49 procent in 2030 ten opzichte van 1990. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten opzichte van 2017 nam de uitstoot met 2 procent af.

Het CBS meet de uitstoot in zogenoemde CO2-equivalenten (meestal afgekort als CO2-eq). Het ‘opwarmende effect’ van andere broeikasgassen, zoals methaan en lachgas, wordt daartoe omgerekend naar het effect van het belangrijkste broeikasgas. Zo staat 1 kilo methaan gelijk aan 25 CO2-eq. Dat wil zeggen dat methaan over een periode van 100 jaar een 25 keer sterker broeikaseffect heeft dan CO2. Vorig jaar produceerde Nederland ruim 189 miljard CO2-eq. Minder dus dan in 1990, toen het er nog 221 miljard waren, maar aanzienlijk meer dan de doelstelling voor 2030. Dan moet de uitstoot 110 miljard CO2-eq bedragen.

De industrie en de landbouwsector zijn de voorbije drie decennia alle drie minder gaan uitstoten. Datzelfde geldt voor huishoudens en bedrijven. Energiecentrales, verkeer en vervoer zorgden vorig jaar in vergelijking met 1990 juist voor een grotere uitstoot. Vooral de energiesector moet nog flink aan het werk om de afspraken voor 2030 te halen: daar moet de uitstoot met bijna 75 procent omlaag.

Lees ook: De uitstoot van auto’s moet nu écht omlaag

Het kabinet onthulde afgelopen juni de definitieve klimaatmaatregelen die ervoor moeten zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 50 procent lager ligt dan in 1990. Bedrijven gaan bijvoorbeeld een CO2-heffing betalen en er komt een fonds voor huizenbezitters die hun woning verduurzamen. Daarnaast gaat de regering de overstap naar elektrisch rijden stimuleren. Ministers Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) noemde de plannen „eerlijk, haalbaar en betaalbaar”.

Dit bericht is woensdagochtend 11 september geactualiseerd