Onderzoek

‘Twee keer zoveel subsidie voor fossiele brandstoffen als voor duurzame energie’

Uit een rapport van drie verschillende milieuorganisaties, waaronder milieudefensie, is gebleken dat de Nederlandse overheid miljarden aan subsidies verleent voor de productie en consumptie van fossiele brandstoffen; dít terwijl in 2020 deze subsidies van de baan moeten zijn.

De Nederlandse overheid subsidieert fossiele energiebronnen twee keer zoveel als duurzame energiebronnen. Dat blijkt uit een rapport van Climate Action Network Europe (CAN), het Overseas Development Institute (ODI) en Milieudefensie dat maandag is gepubliceerd. Het meldt dat volgens de Europese Commissie Nederland 2,5 miljard euro investeert in productie en consumptie van fossiele brandstoffen, terwijl Nederland in 2013 heeft afgesproken dat vóór 2020 alle subsidies voor fossiele brandstoffen terug naar nul worden gebracht.

In het concept van het ‘Integraal Energie- en Klimaatplan 2021-2030’ (INEK) van de Nederlandse overheid wordt echter gesteld dat er géén subsidies worden verleend aan de fossiele industrie. De reden dat de Nederlandse overheid niet rept over subsidies in het INEK is omdat de definitie hiervan niet duidelijk is. De overheid geeft belastingvoordelen aan bepaalde takken van de fossiele industrie, zoals voor de gaswinning op de Noordzee. Minister van Economische zaken en Klimaat Eric Wiebes (VVD) vermeldde destijds dat dit alleen gedaan werd om „de economie te stimuleren, niet om de fossiele industrie te sponsoren”. Deze belastingvoordelen zouden volgens de overheid niet onder ‘subsidies’ vallen. Volgens de definitie van de Wereldhandelsorganisatie valt belastingaftrek echter wel degelijk onder subsidiëring.

Laurie van den Burg, onderzoeker bij Milieudefensie, zegt: „Dit laat zien dat Nederland al tien jaar de belofte niet nakomt om fossiele energiesubsidies af te schaffen.” Ze is overigens niet helemaal negatief: „Nederland dient eind dit jaar zijn definitieve energie- en klimaatplan in te leveren bij de Europese Commissie. In dat plan kan het ministerie op basis van al bestaand onderzoek een overzicht bieden van de fossiele energiesubsidies die Nederland tot op de dag van vandaag verleent en een concreet plan, inclusief tijdlijn, opnemen voor de afbouw van specifieke steunmaatregelen.” Een van de steunmaatregelen die volgens Van der Burg direct van tafel moet, is de accijnsvrijstelling op kerosine in de luchtvaart.

Volgens het ministerie kan Nederland bepaalde vrijstellingen van accijns niet aanpassen omdat deze stoelen op internationale verdragen. Dit zou specifiek gaan om het verdrag van Chicago (Accijnsvrijstelling motorbrandstoffen internationale luchtvaart) en de Akte van Mannheim (Accijnsvrijstelling motorbrandstoffen voor de internationale binnenvaart). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kon maandag niet reageren op het rapport.

Lees ook het interview met Staatsecretaris Snel over de belasting op kerosine