Crisis in Zaanse afdeling Denk

Fractievoorzitter Denk De Zaanse afdeling van Denk zegt het vertrouwen op in fractieleider Sebnem Pancar. Zij zou solistisch handelen.

Sebnem Pancar, lijsttrekker van DENK voor de gemeenteraadsverkiezingen in Zaandstad.
Sebnem Pancar, lijsttrekker van DENK voor de gemeenteraadsverkiezingen in Zaandstad. Foto REMKO DE WAAL/ANP

De gemeenteraadsfractie en het afdelingsbestuur van Denk in Zaanstad hebben het vertrouwen opgezegd in fractie- en afdelingsvoorzitter Sebnem Pancar. Ze verwijten haar solistisch te handelen, geen leiding te geven aan de fractie en in de gemeenteraad weinig voor elkaar te krijgen. Zij uiten dat verwijt in een „manifest”, in handen van NRC.

De overige fractieleden en het afdelingsbestuur eisen dat Pancar opstapt en haar zetel teruggeeft aan de partij. Zij weigert dat.

Het „manifest van wantrouwen tegen Sebnem Pancar” bevat een lange lijst met klachten. Ze verwijten Pancar beslissingen te nemen zonder overleg met de rest van de fractie, bijvoorbeeld over het aannemen van een nieuwe fractiemedewerker. Ook zou ze onderhandelingen over een nieuw gemeentebestuur deze zomer vanaf haar vakantieadres, zonder inspraak van de rest van de fractie, gevoerd hebben.

De ondertekenaars schrijven dat ze Pancar meermaals hebben aangesproken, maar dat zij „geen tegenspraak duldt”. Vanwege haar „persoonlijke contact” met de partijleiding zou Pancar zich „onschendbaar” voelen. De lokale partijleden constateren dan ook dat „er geen (professionele) communicatie meer is met Sebnem Pancar. De weinige communicatie die er met haar is, is vanuit haar kant respectloos en onprofessioneel”.

Een van dertien gemeenten

Zaanstad is een van de dertien gemeenten waar Denk sinds de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar is vertegenwoordigd. De afdeling heeft goede banden met de landelijke leiding van de partij: onder meer fractievoorzitter in de Tweede Kamer Tunahan Kuzu voert er regelmatig campagne.

De Zaanse Denk-fractie is niet de eerste gemeenteraadsfractie waar een vertrouwensbreuk is ontstaan tussen raadsleden. Zo stonden eind vorig jaar de fractievoorzitter uit Eindhoven en een fractiemedewerker, tevens nummer drie op de kandidatenlijst van de gemeenteraad, tegenover elkaar voor de rechter. De fractiemedewerker zou niet uitbetaald zijn. Ook uitten andere fractiemedewerkers het verwijt dat de fractieleider „solistisch” handelde. De rechter oordeelde uiteindelijk dat Denk Eindhoven de medewerker drie maanden salaris moest uitbetalen.

Pancar reageerde dinsdagmiddag niet op telefoontjes en sms-berichten. In een reactie bevestigt een woordvoerder van het partijbestuur de vertrouwensbreuk. Volgens hem probeert de landelijke partijleiding met „gesprekken met alle betrokkenen tot een oplossing te komen”.