Prognose: Nederland telt in 2035 ruim 18 miljoen inwoners

De grote steden groeien sterk, terwijl gemeenten aan de randen van het land verder krimpen. Die gemeenten zullen ook sneller vergrijzen, blijkt uit onderzoek van CBS en PBL.

Drukte op het strand van Zandvoort.
Drukte op het strand van Zandvoort. Foto Koen van Weel/ANP

Naar verwachting telt Nederland in 2035 ruim 18,3 miljoen inwoners, een miljoen meer dan nu. De grote steden groeien sterk, terwijl de gemeenten aan de randen van het land verder zullen krimpen. Die gemeenten zullen ook sneller vergrijzen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bijna driekwart van de bevolkingsgroei vindt plaats in de grote en middelgrote steden. Amsterdam krijgt er de meeste inwoners bij met een groei van bijna 20 procent ten opzichte van dit jaar, waardoor de hoofdstad in 2035 één miljoen inwoners telt. De bevolking van Utrecht groeit naar verwachting met ruim 20 procent, Rotterdam en Den Haag nemen toe met 15 procent.

Ook de Noord-Brabantse steden Eindhoven, Tilburg, ‘s-Hertogenbosch en Breda groeien verder. Grote steden hebben relatief veel jonge inwoners en groeien vooral doordat er meer kinderen geboren worden dan er mensen overlijden. Ook hebben steden een grote aantrekkingskracht op immigranten.

Verschillen stad en platteland

De cijfers laten grote verschillen zien tussen stad en platteland. Terwijl de grote steden groeien, worden de provincies minder populair. Gemeenten in Groningen, Drenthe, de Achterhoek, Limburg en Zeeuws-Vlaanderen zullen de komende decennia verder krimpen. In Groningen krimpen sommige gemeenten naar verwachting zelfs met meer dan 10 procent.

De landelijke bevolkingsgroei komt grotendeels door immigranten, onder wie arbeidsmigranten uit de EU, expats, vluchtelingen en internationale studenten. Ondertussen neemt het geboortecijfer al jaren af. In 2010 werden er nog 1,8 kinderen per vrouw geboren, in 2018 is dat 1,59 kinderen per vrouw. Naar verwachting zal na 2035 het aantal geboortes niet hoger zijn dan het aantal sterftes. Dan zal migratie nog de enige oorzaak zijn van de groei.

Lees ook: Zelfs op het Friese platteland spelen de kinderen niet buiten

Ook blijkt uit de cijfers van het CBS dat de vergrijzing in Nederland verder toeneemt. In 2035 zal een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder zijn, terwijl dat nu nog 19 procent is. De grote steden zijn minder vergrijsd dan kleinere gemeenten, maar ook in grote steden neemt de vergrijzing toe. Ook neemt het aantal alleenstaanden verder toe. In 2035 zal bijna 20 procent van de bevolking alleen wonen, nu is dat ruim 17 procent.