Brieven

Brieven

Een zin uit de H.J. Schoolezing, uitgesproken door Wopke Hoekstra, minister van Financiën (CDA) heeft mij bijzonder gestoord (Wopke Hoekstra: Nederlandse identiteit in gevaar, 2/9). Hij zei in die lezing: „Het voorrecht om Nederlander te worden, leidt te vaak niet tot de inspanningen en resultaten die de samenleving redelijkerwijs van nieuwkomers mag verwachten.”

Hiermee kwetst onze bewindspersoon een deel van de bevolking.

Bijna dagelijks begeleid ik deze nieuwkomers en statushouders, en maak ik mee hoezeer zij hun best doen om zich het Nederlands eigen te maken, ondanks de belemmeringen die juist de overheid opwerpt. Ze proberen mee te doen aan deze samenleving en werk te vinden.

Misschien moet de minister eens kennismaken met zijn onderdanen, voordat hij een oordeel uitspreekt.