Brieven

Brieven

Column Europa

Referendum heeft nut

In haar column Democratische schade door referendum, (30/8) schrijft Caroline de Gruyter over twee referenda in het Oostenrijkse Tarrenz, die een totaal verschillend resultaat opleverden bij een min of meer gelijkluidende vraagstelling. Het lijkt dus of het dorp binnen één maand compleet van mening is veranderd. Ik meen echter dat een dergelijke conclusie niet correct is, want het eerste referendum vond plaats in een democratie en het tweede in een dictatuur. Een logischer conclusie zou zijn dat de bewoners hier blijkbaar goed over hadden nagedacht en eensgezind besloten om zich bij het Derde Rijk te voegen. Zo zouden ze willen voorkomen dat men naar heropvoedingskampen zou worden gestuurd en dat de burgemeester zou worden vervangen door een fanatieke nazi-burgemeester. Hoewel elke vergelijking mank gaat, zou, als er op dit moment een referendum in het autonome Xinjiang wordt gehouden, er ook een uitslag zijn die volkomen in tegenstelling zou zijn met de werkelijke gevoelens van de Oeigoeren. Immers, met de vraag of de provincie zijn autonomie moet opgeven, zou je niet één Oeigoer vinden die deze vraag met nee zou durven beantwoorden. Een democratie heeft ook mijn voorkeur, maar om bij bepaalde essentiële en gewogen onderwerpen de burger rechtstreeks bij de politiek te betrekken is zo gek nog niet. Een direct betrokken burger kan namelijk ook de bestuurders meer inzicht verschaffen hoe de bevolking over hun beleid denkt. Dergelijke referenda behoeven beslist niet de essentie van de parlementaire democratie op het spel te zetten.

maximumsnelheid

Snel verdienen

Onder druk van de ‘stikstofuitspraak’ van de Raad van State wil de regering op enkele wegen de maximumsnelheid verlagen naar 100 km/u (Stikstofbesluit Raad van State drukt ook snelheid op autoweg, 3/9). Je zou dit kunnen zien als een zwak compromis, maar ook als een mooie voorzet, die automobilisten zelf kunnen inkoppen. Als je nooit harder rijdt dan 100 km/u is de uitstoot van stikstof geringer, maar uiteraard ook het brandstofverbruik. In mijn auto (Citroën Cactus, benzine) rijd ik 1 op 21 in plaats van 1 op 16 (ANWB-test). Met deze rijstijl verlies ik per 100 kilometer 10 minuten reistijd op de door de navigatie verwachte aankomsttijd. Met deze 10 minuten extra reistijd bespaar ik 1,5 liter benzine: dat is dus snel verdiend. Er zijn wel automobilisten die mij voorbijrijden met een verbaasde blik. Ik overweeg voor de duidelijkheid op mijn achterruit een 100-km-sticker te plakken.

Concurrentie in zorg

Wereld op zijn kop

Ze werkte jarenlang als radioloog voor een ziekenhuis en wordt gedwongen voor een ander ziekenhuis te gaan werken (Radioloog mag ondanks concurrentiebeding in dienst, 5/9). Maar dat mag niet van haar vorige werkgever gezien het beding dat ze twee jaar niet in een concurrerende zorginstelling mag participeren.

De vorige werkgever wil voorkomen dat een concurrerend ziekenhuis zou profiteren van de medische kennis en kunde van de radioloog. Laat ik nu altijd hebben gedacht dat één van de doelen van werken in de gezondheidszorg is om kennis en kunde te verkrijgen ten behoeve van de patiënt. Het is toch verwerpelijk dat toepassing van die kennis en kunde wordt beperkt als gevolg van de doorgeslagen marktwerking, de wereld op zijn kop.

Feestdagen (1)

Vrije dag niet extra

De ondernemers gaan geen extra vrije dagen betalen (Werkgevers: 5 mei alleen vrije dag als andere vrije dag sneuvelt, 7/9). Nee, ze mochten eens minder winst maken door een doorbetaalde feestdag. Misschien is het goed te herinneren aan het feit dat Nederland weinig feestdagen kent ten opzichte van de andere Europese landen. Dus die 5 mei moet probleemloos kunnen worden ingevoegd. En dat is dan meteen een loonsverhoging waar ze ook maar zo moeilijk toe te bewegen zijn.

Feestdagen (2)

Suikerfeest vrije dag?

Zou het niet wenselijker zijn die Tweede Pinksterdag aan de moslims in ons land te geven? (Werkgevers: 5 mei alleen vrije dag als andere vrije dag sneuvelt, 7/9) Bijvoorbeeld voor het Suikerfeest?