Aantal privacyklachten fors toegenomen

Het aantal klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens is met bijna 60 procent toegenomen. De organisatie krijgt meer klachten dan ze kan afhandelen.

Een deel van de privacyklachten ging over het doorgeven van persoonsgegevens aan derden. Mensen worden bijvoorbeeld gebeld door onbekende bedrijven voor marketing.
Een deel van de privacyklachten ging over het doorgeven van persoonsgegevens aan derden. Mensen worden bijvoorbeeld gebeld door onbekende bedrijven voor marketing. Foto Catrinus van der Veen/ANP

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de eerste helft van dit jaar bijna 60 procent meer klachten ontvangen dan het half jaar daarvoor. De organisatie kreeg ruim 15.000 klachten, dat heeft de toezichthouder maandag bekendgemaakt. Het aantal klachten is groter dan de organisatie naar eigen zeggen kan afhandelen.

Oorzaak van de toename is volgens de toezichthouder onder meer de inwerkingtreding van de nieuwe Europese privacywet in mei 2018. Onder de AVG kan iedereen een privacyklacht indienen bij de toezichthouder, die deze vervolgens moet behandelen. Ook vermoedt de toezichthouder dat het meespeelt dat Nederland een sterk gedigitaliseerd land is. „Mensen maken zich zorgen over hun privacy en klagen over een schending van hun privacyrechten”, aldus de AP.

Lees ook: Alle zeilen bij voor Facebook en Google

Volgens voorzitter Aleid Wolfsen is de toename „enorm”. Hij schrijft: „Er is een grens aan wat realistisch is met een beperkt aantal medewerkers. Er moet een structurele oplossing komen, zodat we de klachten adequaat kunnen blijven behandelen.” De toezichthouder laat weten in gesprek te zijn met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, dat beslist over het budget en de capaciteit van de toezichthouder.

Vanwege het personeelstekort worden de meeste klachten pas na vier tot zes maanden in behandeling genomen. Dat is langer dan wenselijk, aldus de waakhond. Ook heeft de toezichthouder besloten een klacht pas in behandeling te nemen nadat eerst een klacht is ingediend bij de organisatie waar de klacht betrekking op heeft.

Privacyrecht

De meeste klachten gaan over schendingen van een privacyrecht, zoals het recht op inzage en het recht op verwijdering. Ook gaan veel klachten over het doorgeven van persoonsgegevens zonder dat mensen daarvan op de hoogte zijn of toestemming hebben gegeven. Zij worden dan bijvoorbeeld gebeld door bedrijven voor marketingdoeleinden.

Het aantal klachten is fors meer dan waarvoor de toezichthouder is uitgerust. Voor de invoering van de nieuwe Europese privacywet AVG liet de organisatie inschatten welke gevolgen de inwerkingtreding van de nieuwe wet voor de organisatie zou hebben. De onderzoekers hielden er toen rekening mee dat de AP jaarlijks tot 12.000 klachten kon verwachten.