Plan minister

Engels in hoger onderwijs beperkt

Minister Van Engelshoven (Onderwijs, D66) wil de internationalisering in het hoger onderwijs begrenzen. Dat blijkt uit de brief die ze vrijdag naar de Kamer stuurde. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) gaat, als het aan haar ligt, toetsen of een opleiding in het Engels gegeven mag worden. Universiteiten en hogescholen mogen ook voor enkel het anderstalige gedeelte van een bachelor of associate degree een studentenstop instellen, in plaats van alleen voor de hele opleiding. Onderwijsinstellingen moeten zich meer inspannen voor de beheersing van het Nederlands van zowel buitenlandse als Nederlandse studenten. (NRC)