Opinie

Inbox van de redactie

Wat schreven de lezers deze week aan de redactie Opinie? Een indruk.

Artikelen over Nederlands-Indië leiden tot filevorming in de inbox, ook na Gemiste koloniale geschiedenis, gemiste kans (16/8) van historicus Anne-Lot Hoek, waarin ze onder meer betoogde dat Soekarno, de eerste president van het onafhankelijke Indonesië, in Nederland een straatnaam verdient, en dat van de Indonesische historicus Bonnie Triyana (Waarom Soekarno nog steeds haten?, 30/8), die de vergelijking tussen Soekarno en Mussert verkeerd noemt. Veel schrijvers maken zich boos over het geweld tegen Nederlanders en Chinezen tijdens de Bersiap door jonge Indonesiërs na 1945. Soekarno draagt daar verantwoordelijkheid voor.

Hoek is „onevenwichtig”, schrijft A. Tjepkema bijvoorbeeld. Zij heeft geen aandacht voor de militaire en juridische context. Hij wijst ook op een nog te verschijnen boek waarin historicus B. Geersing (die ons zelf ook schreef) betoogt dat kapitein Westerling met zijn „contra-guerrilla” in 1946-’47 „een fenomenale prestatie” verrichtte op Zuid-Celebes. Ironisch genoeg bewijzen deze en andere briefschrijvers zo Hoeks belangrijkste punt: namelijk dat de bloedige periode tussen 1945 (eind WOII, onafhankelijkheid uitgeroepen, Bersiap) en 1949 (erkenning door Nederland) ons „het zicht beneemt” op de niet-gewelddadige decennia ervoor waarin Soekarno ook een hoofdrol speelde. In die tijd groeide het antikoloniale sentiment zoals dat ook gebeurde in Britse koloniën, zoals India. Die straatnaam had vooral daarmee te maken.

F.J. Los vult aan dat Nederland Soekarno zelf groot heeft gemaakt door hem zijn beroemde verdedigingsrede ‘Indonesië klaagt aan’ te laten houden en hem een toelage gaf om in ballingschap veel te lezen. E.J. van Gingel is een van degenen die valt over Triyana’s woord ‘haat’, ook al was Soekarno wat hem betreft een misdadiger. „We hoeven hem niet te haten, maar evenmin te eren met een straatnaam”. Wel moeten we zijn „historische betekenis [...] erkennen, met al het goede en kwade dat daarbij hoort.”

plv chef Opinie