Verlopen rijbewijzen 75-plussers langer geldig door wachtlijsten CBR

Door een tijdelijke maatregel kunnen 75-plussers maximaal één jaar blijven autorijden, nadat ze verlenging van hun rijbewijs hebben aangevraagd – ook als hun rijbewijs is verlopen. Zo hoopt de overheid dat het CBR lange wachtlijsten kan wegwerken.

75-plussers moeten nu soms zo lang wachten op het CBR dat hun rijbewijs verloopt.
75-plussers moeten nu soms zo lang wachten op het CBR dat hun rijbewijs verloopt. Foto Roos Koole/ANP

Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met het voorstel om het rijbewijs van 75-plussers tijdelijk met maximaal één jaar te verlengen. Het voorstel van minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) moet het makkelijker maken voor het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) om de te lange wachtlijsten voor medische beoordelingen weg te werken. Het is de bedoeling dat de regeling vanaf 1 december ingaat.

Bestuurders vanaf 75 jaar van wie het rijbewijs verloopt, moeten een medische keuring ondergaan om te controleren of ze in aanmerking komen voor een rijbewijsverlenging. Soms moeten ze daar zo lang op wachten dat hun rijbewijs verloopt. Door de maatregel kunnen 75-plussers maximaal één jaar na indiening van een verlengingsverzoek blijven rijden, ook als hun rijbewijs is verlopen. Voorwaarde is wel dat de verlenging op tijd is aangevraagd. Ook is het verplicht de gezondheidsverklaring bij het CBR in te dienen vóórdat het rijbewijs verloopt.

Lees ook: Wie chronisch ziek of oud is, kan lang wachten op een nieuw rijbewijs

Een notitie van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) in het Centraal Rijbewijzenregister maakt duidelijk dat de bestuurder onder de nieuwe regeling valt. Bestuurders die beperkingen op hun rijbewijs hebben vanwege hun medische achtergrond, vallen „in het belang van de verkeersveiligheid” buiten de regeling.

Meer problemen

Er spelen al langer problemen bij het CBR. In februari werd het bureau onder verscherpt toezicht gesteld door minister Van Nieuwenhuizen. Dit gebeurde omdat de digitalisering van de gezondheidsverklaringen en medische beoordelingen voor rijbewijzen te lang duurde.