Opinie

Trouwstoet: niet meppen graag, én niet generaliseren

Geweld tegen agenten, zoals vorige week bij een trouwstoet, is verkeerd. Om dat te bestrijden moet je geen bevolkingsgroepen over één kam te scheren, vindt .

Van politieagenten en alle andere hulpverleners die keihard werken voor de mensen in onze samenleving blijf je met je handen af! Ik reageerde dan ook met woede en walging op het bericht dat een bruiloftsgast in een trouwstoet vorige week een politieagent knock-out heeft geslagen. De dader dient zich zo snel mogelijk te melden om zijn straf te krijgen en iedereen die de dader kan aangeven, dient dat direct te doen.

Illustratie Rik van Schagen

Wat mij betreft kan dit soort misdrijven niet zwaar genoeg bestraft worden. Het is dan ook goed dat zowel in de Kamer als in de Rotterdamse raad, over dit incident gesproken zal worden. De inzet van DENK Rotterdam zal in ieder geval zijn om te pleiten voor zwaardere straffen voor geweld tegen hulpverleners, het vergemakkelijken van het melden hiervan en meer aandacht voor onze agenten.

Het vreselijke incident bij de trouwstoet heeft blootgelegd dat er helaas een hardnekkig probleem is in ons land met geweld tegen hulpverleners. Maar daarnaast heeft het ook een ander probleem onthuld: het probleem van generalisatie.

Het moge duidelijk zijn dat DENK Rotterdam er pal voor staat dat iedereen zich houdt aan de wet. Overlast veroorzaken op straat, onveilige verkeerssituaties creëren en regels aan je laars lappen is nooit de bedoeling. Het is dan ook volkomen terecht dat er tegen verkeersovertredingen bij trouwstoeten of bij welke andere vorm van deelname aan het verkeer dan ook, wordt opgetreden.

Ernstig jammerlijk is het dat dit soort misstanden door sommigen worden aangegrepen om hele gebruiken en hele groepen weg te zetten. Een zeker Rotterdams VVD-raadslid stelde dat het voor de rekening van de deelnemers aan de bewuste trouwstoet komt dat Rotterdammers steeds minder met „hun gemeenschap” te maken willen hebben. Pijnlijk dat in de politiek generaliserend denken, waarbij misdragingen van enkelen worden toegeschreven aan een hele groep, van een legitimering wordt voorzien. Erger nog zijn de talloze social media-uitingen dat groepen het land uit moeten worden gezet of zelfs dat er geweld tegen deze groepen gebruikt moet worden.

Ik zou iedereen op het hart willen drukken dat als we iets aan overlast willen doen en op willen komen voor onze agenten, dat we dan iedereen in onze samenleving nodig hebben. Overlast door onverantwoord verkeersgedrag en geweld tegen politieagenten gaan over culturele verschillen en afkomst heen. Daar heeft iedereen last van. Wijzen naar elkaar en elkaars gebruiken zwart maken heeft dan ook geen zin. Erken dat het lang niet in alle gevallen fout gaat. Pak de raddraaiers aan en blijf weg van generalisaties. Op die manier kunnen we het gezamenlijk hebben over de oplossingen, zoals meer bewustwording en meer handhaving. Misschien moeten we zelfs wegen verkennen om tot regulering over te gaan; wil je een trouwmanifestatie houden, meld hem netjes aan!

Fractievoorzitter DENK Rotterdam