Galzuur als versiertruc

Beeld van de week De lever van mannelijke lampreien maakt lokstoffen die vrouwtjes aantrekken.

Foto Andrea Miehls / the Great Lakes Fishery Commission/USGS

Een kaak heeft-ie niet, wel een rasptong en tandjes. De bek van de lamprei – een vis die ook wel ‘prik’ wordt genoemd – boezemt ontzag in. Maar de vijf lampreisoorten op de foto (met rechts de imposante Petromyzon marinus of zeeprik) zijn voor biologen van de universiteit van Chicago om een andere reden interessant: volwassen mannetjes gebruiken galzuren als seksuele lokstoffen voor vrouwelijke lampreien.

Ook lampreilarven produceren galzuren in hun lever. Die dienen bij hen als hulpmiddel bij het verteren van voedsel. Volwassen mannetjes eten niet meer, en zetten de galzuren in voor communicatie.

Dezelfde galzuren kunnen dus verschillende functies vervullen. In Physiological and Biochemical Zoology schrijven de biologen dat ze naar acht galzuren in lampreienlevers keken, en ontdekten dat er bij volwassen mannetjes sprake is van minder variatie dan bij larven. Tussen lampreisoorten verschilden de galzuren van mannetjes juist sterk.