Brieven

Brieven

Briefschrijver kijkt met een gekleurde bril naar de rubriek Halfvol/halfleeg.

Half leeg

Na een nogal suffe dag vol geestdodende arbeid kom ik moe thuis. Wanneer ik de krant van de deurmat oppak, valt mijn oog meteen op die misselijkmakende rubriek op de achterpagina. Die Geerke Catshoek denkt elke week dat zij geestig is met haar twee tegengestelde opinies over een bepaalde gebeurtenis. Vele lezers zijn het langzamerhand zat hoe zij met haar pseudo-intellectuele pen bijna alles een gekleurde draai kan geven. Het wordt tijd dat zij gauw stopt met die maffe ‘Half leeg Half vol’-rubriek.

Half vol

Na een inspirerende dag vol werkgenoegens kom ik monter thuis. Ha, wanneer ik de krant van de deurmat oppak, zie ik meteen mijn lievelingsrubriek in de krant. Wat is die Geerke Catshoek toch origineel in de manier waarop zij twee tegengestelde kanten van een verhaal weet uit te leggen. Vele lezers genieten van haar inspiratievolle pen waarmee zij vrijwel alle feiten effectief kan omdraaien. Het is te hopen dat zij lang doorgaat met deze zo geestige ‘Half leeg Half vol’-rubriek.