Zwemmen en springen versus tot diep in de nacht wakker liggen

Talk of the Town De recreatiesteiger aan de Borneokade in de Entrepothaven zorgt voor veel zomers plezier, maar bij een bewoner voor veel overlast.

Afgelopen zomer werd volop gezwommen aan de Borneokade.
Afgelopen zomer werd volop gezwommen aan de Borneokade. Foto Novi Zijlstra

Het is stil op de Borneokade. „Hoe rustig het nu is, zo was het deze zomer absoluut niet”, zegt Jantien de Laaf, bewoner van een woonboot aan de Borneokade. In een opiniestuk in Het Parool schreven zij en haar partner over de overlast van de recreatiesteiger aan de Borneokade, pal naast hun woonboot. Al acht zomers op rij worden ze geteisterd door overlast, vertelt ze. Tot diep in de nacht is sprake van geluidsoverlast en overdag klimmen kinderen op haar boot om er weer vanaf te springen. „Hierdoor heb ik last van stress, slapeloosheid en hartproblemen”, aldus De Laaf. Voor haar is het een „losgeslagen openluchtzwembad zonder regels en handhaving”.

Niet toegestaan

Op de gemeentewebsite wordt de Borneokade aangeprezen als zwemlocatie. En dat terwijl het volgens artikel 8.08 van het BPR (Binnenvaartpolitiereglement) niet toegestaan is om hier te zwemmen, omdat het havengebied betreft. De Laaf is stellig: „Het bestuur handhaaft de wet niet.”

Een paar maanden terug startte zij een civiele procedure tegen de gemeente Amsterdam. Ivar Manuel (dagelijks bestuurder Oost, D66) reageerde hier aan het begin van deze zomer een beetje lacherig op in Hart van Nederland. Hij gaf aan de regelgeving hier niet te handhaven zolang geen sprake was van een onveilige situatie. Volgens De Laaf doet Manuel „aan Trump-gedrag”. „Het is de tendens in de gehele stad om overlast te relativeren, maar dat is niet normaal.”

Ik heb last van stress, slapeloosheid en hartproblemen

Jantien de Laaf woonbootbewoner Borneokade

De aangespannen zaak stoelt niet alleen op het overtreden van het BPR, maar ook op het niet naleven van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). „Ik ervaar een geluidsniveau van soms wel 85 decibel en dat is ver boven de norm”, stelt De Laaf – officiële cijfers hiervan ontbreken.

De Laaf voelt zich niet begrepen. Ze heeft een prachtige woonboot op een toplocatie, maar met deze overlast is het volgens haar „geen leven”. Ze merkt dat omwonenden haar negeren. „Ik sta in m’n eentje tegenover de hele buurt”, zegt ze. „Ik word behandeld als verwende Amsterdamse trut.”

De procedure leidde niet tot een uitspraak en is inmiddels gesloten. De Laaf was bereid in gesprek te gaan met de gemeente, die uiteindelijk toch verbodsborden plaatste: ‘Verboden te zwemmen volgens artikel 8’. Deze werden echter diezelfde nacht nog door buurtbewoners weggehaald. Er kwamen geen nieuwe borden. Zowel de gemeente als De Laaf wilden hierop eerst in overleg gaan met de buurt. Deze gesprekken zullen binnenkort plaatsvinden.

Het weghalen van de borden „was een perfect voorbeeld van de verdeeldheid in de buurt”, stelt De Laaf, die volgens haar mede wordt gevoed door de Stichting Entrepothaven. Deze stichting werd in augustus opgericht naar aanleiding van De Laafs civiele procedure. „Wij maken ons hard voor een aanpassing in het BPR, zodat het zwemverbod opgeheven wordt”, zegt voorzitter Otto Groeneveld. „De enige voorwaarde om zo’n BPR te kunnen wijzigen is dat de situatie veilig moet zijn. En die is veilig.” Over de naleving van het APV is hij het overigens volledig met De Laaf eens: „Tijdsgrenzen stellen en overlast voorkomen is volkomen logisch.”

Buurtbewoners startten een petitie tegen het zwemverbod die al meer dan 3.000 keer ondertekend is. „Iedereen hier wil zwemmen. Vanwaar dan deze ophef?”, vraagt Groeneveld zich af. „Er is ook nooit een melding gedaan bij de politie, kortom, het is een non-issue.”

Een woordvoerder van de politie spreekt dit tegen: „Er zijn wel degelijk meldingen gedaan”, van verschillende bewoners, zegt hij – dus niet alleen van De Laaf. „De wijkagent noemt de situatie soms ook wel echt ellendig”, beaamt de woordvoerder. Volgens de politie moeten gemeentelijke handhavers het zwemverbod (de BPR) handhaven. Manuels collega-bestuurder Rick Vermin (GroenLinks) stelt in een reactie echter dat dit juist een taak is van Waternet of de politie – een van de redenen om zelf niet te handhaven. De gemeente zegt de APV wél te handhaven.

Aanvraag voor aanpassing

Afgelopen zondag nodigden bewoners de stichting uit – De Laaf werd niet uitgenodigd – om te praten over het voorkomen van overlast en hoe een definitief zwemverbod kan worden voorkomen. Eind september gaat de stichting een aanvraag indienen voor een aanpassing in het BPR. Over dat laatste is dagelijks bestuurder Vermin sceptisch: hij meldt dat de waterkwaliteit en veiligheid niet voldoen aan de eisen van de provincie. Daarmee kan het waarschijnlijk geen officiële zwemlocatie worden.

Lees ook over het festivalbeleid van Amsterdam: ‘Overlast zou worden beperkt, maar probleem is alleen maar verplaatst