Slob grijpt in bij toezichthouder op de media

Mediawaakhond De interne problemen die NRC bij het Commissariaat voor de Media aan het licht bracht, zijn nu voor minister Slob (Media, ChristenUnie) aanleiding om regelingen over wachtgeld en nevenactiviteiten te herzien.

Gebouw van het Commissariaat voor de Media.
Gebouw van het Commissariaat voor de Media. Foto David van Dam

Minister Slob (Media, ChristenUnie) grijpt in bij het Commissariaat voor de Media. Hij gaat afspraken maken met de toezichthouder over het melden en toetsen van nevenfuncties van leidinggevenden van het Commissariaat. Ook zal de minister de royale wachtgeldregeling van het Commissariaat „zo snel mogelijk” herzien. De situatie bij de toezichthouder vraagt de komende tijd om „extra aandacht en inspanningen”.

Dat schrijft minister Slob in antwoord op Kamervragen over het Commissariaat voor de Media. Directe aanleiding is berichtgeving in NRC over grote interne problemen bij de toezichthouder. Het Commissariaat, dat boetes en dwangsommen aan omroepen kan opleggen, kampt met een hoog personeelsverloop. Onder het personeel is sprake van angst en onderling wantrouwen, medewerkers voelen zich onveilig en er worden al jaren veel externe krachten ingehuurd.

Lees ook: Interne chaos en stuurloosheid bij waakhond voor de media

Verzwegen berisping

Al sinds juli blijkt het Commissariaat geen bestuursrechtelijke besluiten te kunnen nemen. De toezichthouder mist twee van de drie bestuurders. Enig overgebleven collegelid Jan Buné verzweeg bij zijn herbenoeming in 2018 een berisping door de tuchtrechter wegens „onzorgvuldig en ondeskundig” handelen als accountant. Daarnaast blijkt hij voorzitter te zijn van de boekhoudcommissie van de Mail.Ru Group, een Russisch internetbedrijf dat in verband wordt gebracht met censuur.

Minister Slob ziet vooral problemen op het gebied van transparantie. Zo is Buné’s omstreden nevenfunctie bij Mail.Ru niet aan het ministerie gemeld. Slob gaat met het Commissariaat overleggen „hoe voortaan optimale transparantie en toetsing bereikt kunnen worden”. De nevenfunctie zelf is, zo concludeert Slob na een gesprek met Buné, „vooralsnog” toelaatbaar.

Aan de verzwegen berisping van Buné verbindt Slob geen consequenties. Slob concludeert wel dat „de informatievoorziening niet voldoende was nu achteraf is gebleken dat ik bepaalde informatie niet had. De communicatie en informatievoorziening in zaken als deze moeten op orde zijn en ik zal intern en met het Commissariaat zorgen dat dit gebeurt.”

De benoemingstermijn van voorzitter Madeleine de Cock Buning liep op 1 juli 2019 af. Zij heeft recht op circa zes ton wachtgeld, bovenop inkomsten uit andere banen. Minister Slob zegt de regeling te herzien omdat die „naar mijn mening niet meer past in de huidige tijd”. In juli liet De Cock Buning nog weten „zo kort mogelijk en in ieder geval niet langer dan een jaar” van de wachtgeldregeling gebruik te maken. Minister Slob meldt nu dat de voormalig voorzitter er in het geheel vanaf ziet.

Woensdag debatteert de Tweede Kamer over de problemen bij het Commissariaat en over Slobs plannen met de publieke omroep.