Postbedrijven

Toezichthouder wijst fusie PostNL en Sandd af

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft geen vergunning af voor de voorgenomen fusie van postbedrijven Sandd en PostNL. Dat heeft de toezichthouder die toe moet zien op eerlijke concurrentie donderdag bekendgemaakt.

Als PostNL en Sandd zouden fuseren ontstaat volgens de ACM „een monopolist”. De twee partijen zouden samen een marktaandeel krijgen van 98 procent. Door dit gebrek aan concurrentie verwacht de mededingingswaakhond dat zakelijke klanten „op termijn” tussen de 30 en 40 procent meer gaan betalen voor het versturen van post. Ook zouden postzegels duurder worden.

Het voordeel van meer efficiëntie door gebruik van één centraal postnetwerk, weegt volgens de ACM niet op tegen de nadelen.

Met het besluit is de fusie nog niet van de baan. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA), politiek verantwoordelijk voor mededinging, kan besluiten alsnog toestemming te verlenen voor de fusie. Het kabinet kan het besluit van de ACM „om gewichtige redenen van algemeen belang” negeren. Keijzer stond eerder positief tegenover de fusie.

PostNL en Sandd kondigden hun fusie, die de facto neerkomt op een overname van Sandd door PostNL in februari aan. De Mededingingswet schrijft voor dat de ACM vooraf controleert of bedrijven die willen samengaan geen monopoliepositie krijgen, waardoor de prijzen te veel zouden stijgen. Volgens diezelfde wet heeft het ministerie de bevoegdheid om een besluit van de ACM te overstemmen.

Zakelijke post, van bijvoorbeeld ziekenhuizen, overheden en bedrijven, beslaat 94 procent van de totale Nederlandse postmarkt en betreft 2,2 miljard brieven per jaar. (NRC)