Nederlanders wonen steeds vaker alleen

Tussen 2008 en 2018 nam het aantal alleenwonenden toe met ruim 427.000 tot bijna drie miljoen, blijkt uit cijfers van het CBS.

De bewoners van woongemeenschap Mariënhof in Tilburg drinken samen koffie.
De bewoners van woongemeenschap Mariënhof in Tilburg drinken samen koffie. Foto Daniel Niessen/NRC

Nederlanders wonen steeds vaker alleen. Het aantal alleenwonenden is de afgelopen tien jaar in alle leeftijdscategorieën gegroeid, behalve bij zeventigers en tachtigers. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over 2008 en 2018. Het aandeel alleenwonenden groeide in die tijd met 1,7 procentpunt tot 17,4 procent.

Door deze toename van 427.000 extra alleenwonenden vormen nu bijna drie miljoen mensen een eenpersoonshuishouden. Het gaat relatief vaak om twintigers - veelal studenten - en zeventigplussers. Doordat ouderen vaker hun levenspartner verloren zijn, is de kans om alleen te wonen boven de zeventig het grootst. Het aantal alleenwonenden neemt in Nederland al sinds de jaren 70 toe, onder meer doordat jongeren steeds later gaan samenwonen en doordat meer huwelijken stranden.

Ondanks dat senioren nog steeds de grootste groep vormen, daalde het percentage alleenwonende zeventigers en tachtigers van 37 procent in 2008 naar 33 procent in 2018. Doordat mensen langer leven, stijgt de gemiddelde leeftijd waarop mensen weduwe of weduwnaar worden. Bovendien verhuizen Nederlanders tegenwoordig minder vaak en op hogere leeftijd naar zorginstellingen.

Lees ook dit stuk over woongemeenschappen voor ouderen: Met alleen maar vijftigplussers in de buurt wonen

Alleen als student

Studentensteden tellen relatief veel alleenwonenden. Groningen staat bovenaan met 37 procent. Maastricht, Delft en Wageningen volgen. Daar woont bijna eenderde van de inwoners alleen. Deze toename is deels te verklaren doordat steeds meer buitenlandse studenten naar Nederland trokken de afgelopen tien jaar. Ook in de vier grote steden zijn relatief veel eenpersoonshuishoudens te vinden.

Het CBS verwacht dat de komende jaren het aantal alleenwonenden verder zal toenemen, tot 20 procent. In 2035 zullen er dan 3,6 miljoen Nederlanders alleen een huishouden vormen, voorspelt het CBS. Dat is ruim een half miljoen meer dan verleden jaar.

Percentage alleenwonenden per leeftijdscategorie: