Brieven

Brieven 5/9/2019

Nederlandse identiteit

En tolerantie dan?

De Nederlandse identiteit is in gevaar (3/9), zegt minister Hoekstra in zijn H.J. Schoolezing. Wat die identiteit precies is, zegt hij er niet bij. Begrijpelijk, want dat is nog niet eenvoudig. Men zou kunnen denken aan kernbegrippen als frikandellen, drop, Sinterklaas (met zwarte, c.q. roetveeg-Piet), voetbalrellen, botheid en ’s avonds de gordijnen openhouden. Is dit allemaal in gevaar? (Het lijkt mij niet.) En zo ja, is dat dan erg? (Lijkt mij ook niet.) Maar naast de oubolligheden en onhebbelijkheden werd de Nederlandse identiteit door de eeuwen heen vooral gekenmerkt door diversiteit en tolerantie. En deze lijken wel degelijk in gevaar. Het zou de minister gesierd hebben, als hij dáárvoor een lans zou hebben gebroken.

Shakespeare

Wel ergens te zien

Hierbij reageer ik op het artikel ‘Nul keer Shakespeare in het theater: ik word hier heel verdrietig van’ (29/9).

De auteur schrijft dat bijna geen van de circa vijftig grotere, gesubsidieerde toneelgezelschappen en theatermakers komend seizoen kiezen voor „nieuwe opvoeringen van de onaantastbaar geachte toneelschrijvers uit het verre verleden”. Dat kan zo zijn, maar Shakespeare is wel degelijk ergens te zien. In een klein stadje aan de grens met een kasteel als achtergrond! Op 11 september om 18.00 uur kunnen Shakespeare-liefhebbers terecht bij Kasteel Huis Bergh in ’s-Heerenberg, aan de A12, afslag Emmerich.


directeur Huis Bergh. info:huisbergh.nl

Drugsdebat

Wet beschermt ons

Als gezagsgetrouwe burger ben ik dankbaar dat harddrugs niet legaal te verkrijgen zijn. Ik zal onder geen enkele omstandigheid – groepsdruk, wanhoop, verveling – een keer ‘een pilletje doen’ omdat ik dan deelneem aan een illegale activiteit. De huidige wetgeving geeft mij en mensen zoals ik bescherming. Vergeet ons niet, in het drugsdebat.