Onderzoeksraad: veiligheid beweegbare bruggen schiet tekort

Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid worden in het hele land onvoldoende maatregelen getroffen om ongelukken met op afstand bediende bruggen te voorkomen.

De Den Uylbrug in Zaandam. In 2016 kwam een 57-jarige vrouw om het leven toen de brug openging.
De Den Uylbrug in Zaandam. In 2016 kwam een 57-jarige vrouw om het leven toen de brug openging. Foto Rein van Zanen/ANP

De overheid neemt onvoldoende maatregelen om ongelukken met op afstand bediende bruggen te voorkomen. Die conclusie trekt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) woensdag. De OVV spreekt van „een landelijk probleem”. Eerdere aanbevelingen van de Raad werden onvoldoende opgevolgd.

Aanleiding voor het onderzoek was een ongeluk eind vorig jaar op de Prins Bernhardbrug in Zaandam. Een echtpaar raakte zwaargewond toen die brug op afstand werd geopend. De brugwachter had ze niet opgemerkt op de camerabeelden. Dit ongeluk vertoont volgens de OVV „sterke gelijkenissen” met een ongeval op de Den Uylbrug in Zaandam in 2015, waardoor een 57-jarige vrouw overleed toen de brug plotseling openging. De vrouw stopte voor de tweede stopstreep, maar realiseerde zich niet dat ze op het opengaande deel van de brug stond.

Lees ook: De brugwachter zag op zijn scherm ‘heel die mevrouw niet’

72 tekortkomingen

De Onderzoeksraad deed na het ongeluk op de Den Uylbrug in 2015 aanbevelingen om de veiligheid van op afstand bedienbare bruggen landelijk te verbeteren. De gemeente Zaanstad, waar Zaandam deel van uitmaakt, voerde de verbetermaatregelen volgens de OVV niet goed door voor andere bruggen in de gemeente, terwijl die tezamen 72 tekortkomingen bleken te hebben.

Volgens de OVV was „de kans op het maken van fouten in de brugbediening aanzienlijk verkleind” als de gesignaleerde problemen direct zouden zijn aangepakt. De gemeente besloot echter eerst per brug de veiligheidsrisico’s in kaart te brengen. De Prins Bernhardbrug zou in januari 2019 worden beoordeeld, maar twee maanden daarvoor gebeurde het ongeluk waarbij het echtpaar gewond raakte.

De gemeente Zaanstad laat in een reactie weten dat per direct extra brugwachters worden ingezet bij alle beweegbare bruggen. De gemeente maakte eerder al 1,2 miljoen euro vrij om veiligheidsmaatregelen te treffen.

Ook de Rijksoverheid heeft volgens de Raad onvoldoende actie ondernomen. Drie jaar geleden stelde de OVV voor om een uniforme landelijke standaard voor inrichting, gebruikseisen en bediening op afstand van beweegbare bruggen in te voeren. Dat is niet gebeurd. Opnieuw roept de Raad daarom op de bruggen „een extra veiligheidsimpuls” te geven. Het ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat laat de OVV in een reactie weten een verkenning te starten.