Brieven

De druk moet van deze generatie jongeren af

Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

De avond valt voor het roemloze leenstelsel. Gesneuveld in de strijd die verschillende jongerenorganisaties hebben gestart om hun toekomst te redden. Terecht, als je het mij vraagt. De verhalen in mijn vriendengroep kenmerken zich door hoge studieschulden, onbetaalbare kamers en oplopende stress. De druk moet van onze generatie af, en gelukkig heeft de SER dat door. (Vergeet de jongere niet, zegt SER, 30/8) Sinds de oorlog is mijn generatie de eerste die financieel slechter af is dan de vorige. Een flexcontractje en onbetaalbare woningen maken dat alleen maar erger. Daarom is wat mij betreft de val van het leenstelsel niet het enige wat uit deze strijd der generaties komt. Het voorstel van de SER voor een ‘generatietoets’ ondersteun ik van harte. Daarnaast zie ik graag van het kabinet voorstellen om de huizenmarkt weer toegangkelijker te maken, meer stabiliteit te creëren in inkomens, en de gemeenten tegemoet te komen met hun jeugdzorgopgave. Wellicht dat mijn vriendengroep dan weer rust vindt. Tot slot een oproep voor de korte termijn aan de zogenaamde partij van het onderwijs, D66: kom mijn generatie weer eens tegemoet. Voeg je bij de échte onderwijspartijen als CDA en ChristenUnie, en keer de rug toe aan het leenstelsel. Tot die tijd ben je de titel wat mij betreft kwijt.


Voorzitter Jongerenraad Westland