CBS

Woning huren afgelopen jaar 2,5 procent duurder

De woninghuren zijn het afgelopen jaar met gemiddeld 2,5 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit juli. De huren van sociale huurwoningen bij woningcorporaties stegen met 2 procent, die van sociale huurwoningen bij de andere verhuurders met 3,3 procent. Vrijesectorwoningen huren werd ook 3,3 procent duurder. De gemiddelde huurstijging was wat hoger dan in de periode juli 2017-juli 2018, toen 2,3 procent. Als belangrijke oorzaak voor de nu hogere huurstijging noemt het CBS de sterkere toename van de consumentenprijzen; die vormen de grondslag voor de maximale huurverhoging voor gereguleerde woningen. Amsterdam kent opnieuw de hoogste huurstijging van het land, dit jaar 3,4 procent. Rotterdam volgt met 3,2 procent. In Den Haag en Utrecht ging de huur met 2,5 respectievelijk 2,4 procent omhoog. (ANP)