Bodemonderzoek

Nieuwe klus voor Duitse kust

Fugro heeft met het Duitse Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie een contract gesloten voor geotechnisch bodemonderzoek in de Duitse Noord- en Oostzee. De totale waarde van het contract met het agentschap, dat drie jaar omvat, bedraagt circa 25 miljoen euro. Het project betreft geotechnisch onderzoek in potentiële ontwikkelingsgebieden voor de aanleg van offshore windparken. (NRC)