Geert Wilders en zijn advocaat Geert-Jan Knoops in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Foto Lex van Lieshout / ANP

Interview

Nieuwe documenten geven advocaat munitie in zaak-Wilders

Hoger beroep Gooi de strafzaak tegen Geert Wilders in de prullenbak, zegt zijn advocaat Knoops. Het hof vraagt het Openbaar Ministerie (OM) om nadere stukken.

Na een twee uur durend inleidend betoog gaf de advocaat van verdachte Geert Wilders, Geert Jan Knoops, het gerechtshof dinsdag in de rechtszaal op Schiphol met stemverheffing de keuze. Of de raadsheren maken nu meteen een einde aan de strafzaak tegen de PVV-leider wegens jokken door justitie óf de raadsman gaat zijn pleitnota voorlezen van 426 pagina’s. Dat gaat vijf dagen duren, aldus de strafpleiter.

Welke keuze het Haagse hof maakt, moet donderdag blijken. Het hof wil eerst een aantal ambtsberichten ontvangen die het college van procureurs-generaal eerder stuurde aan de minister en een aantal, ongelakte, emails zien.

Volgens Knoops kunnen de raadsheren niets anders doen dan het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaren in de vervolging van Wilders. De verdachte, die in hoger beroep terechtstaat voor het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen in 2014, krijgt volgens zijn raadsman geen eerlijk proces. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft zich volgens hem voortdurend „inhoudelijk bemoeid” met de vervolging van Wilders en daar stelselmatig over gelogen.

Het niet-ontvankelijkheidsverweer is in deze slepende strafzaak al herhaalde malen, vergeefs, door Knoops gevoerd. Maar de advocaat meent nieuwe munitie te hebben. Door WOB-procedures van RTL en in antwoord op Kamervragen is de afgelopen maanden nieuwe informatie opgedoken waaruit blijkt dat er tussen het OM en het ministerie in 2014 regelmatig contact is geweest over de vervolging van het Tweede Kamerlid.

De rol van toenmalig justitieminister Ivo Opstelten „blijkt vele malen groter dan tot dusver werd voorgespiegeld”, aldus Knoops. Er is volgens hem sprake geweest van sturing en beïnvloeding door de top van het departement en de minister. Er zijn sinds het requisitoir in juli – waarin het OM een boete eiste van 5.000 euro – 22 nieuwe documenten bekend geworden over contacten tussen departement en OM, zegt Knoops.

‘Zelfstandig vervolgingsbesluit’

Het meest pikante stuk in deze is volgens Knoops een geschrift waaruit blijkt dat het departement in 2014 een analyse maakte met mogelijke verweren die Geert Wilders in het geval van vervolging zou kunnen voeren. Het zijn stukken die Knoops en Wilders niet kenden toen ze eerder bij de raadsheer-commissaris Opstelten en oud-OM-baas Herman Bolhaar mochten ondervragen. De verdediging is hierdoor in de belangen geschaad.

Lees waarom de rechtbank Geert Wilders schuldig achtte: Wilders schuldig aan aanzetten tot discriminatie, geen straf

In antwoord op schriftelijke vragen van het Kamerlid Wilders herhaalde minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) dinsdag dat het OM in de strafzaak „zelfstandig” een vervolgingsbesluit heeft genomen. Zijn ambtenaren hebben zich alleen „gebogen over de consequenties van de vervolgingsbeslissing”. Er is contact geweest met het OM over zaken als het uitbrengen van een persbericht, beveiligingsaspecten en het informeren van de minister-president over de genomen vervolgingsbeslissing, aldus Grapperhaus.

Advocaat-generaal Gerard Sta weersprak nog eens dat het departement de strafzaak heeft gestuurd. Niemand stond naast het bureau toen de zaaksofficier van justitie besloot tot vervolging. Knoops en Wilders interpreteren de WOB-documenten volgens hem verkeerd. Dat minister Opstelten in september 2014 op een nota met rode pen ‘bespreken’ heeft geschreven, is ook niet vreemd. De vervolgingsbeslissing was volgens het OM toen al zes dagen oud. „Er is dus geen enkele reden het OM niet-ontvankelijk te verklaren”.