Brieven

Brieven 3/9/2019

Verpleegkundigen

De zorg is geen Ikea

Begrijpelijk dat verpleegkundigen acties voeren voor meer salaris. De werkdruk is hoog omdat er minder personeel is in de ziekenhuizen en de administratieve lasten zijn toegenomen. De vraag is: hoe is deze situatie ontstaan? Daarvoor moeten we terug naar 2006. Toen werd het nieuwe zorgstelsel ingevoerd. Het idee was dat marktwerking de zorg goedkoper zou maken. Het tegendeel bleek waar. Door de marktwerking konden zogenaamde zelfstandige behandelcentra (ZBC) geopend worden om de concurrentie te bevorderen en de prijzen te drukken. ZBC behandelen patiënten met een laag risico en bij voorkeur in dagbehandeling. Opvang buiten kantooruren is moeilijk en ze hebben geen dure faciliteiten als spoedeisende hulp en intensive care. Voor ziekenhuispersoneel zijn ZBC een aantrekkelijke werkgever omdat ze een goed salaris bieden zonder onregelmatige diensten.

Er ontstond een uitstroom van ziekenhuispersoneel naar de ZBC en aangezien zij geen personeel opleiden, stonden de ziekenhuizen met lege handen. Willen we het tij keren, dan zullen we de verpleging een goed aanbod moeten doen. Zoals gezegd is de werkdruk toegenomen omdat patiënten minder lang in ziekenhuizen liggen. Er wordt zoveel mogelijk overdag gedaan, de omloopsnelheid van patiënten is hoog. Maar de patiënten die er langer dan een dag liggen, zijn vaak wel complexer. Het betreft meestal patiënten met meerdere aandoeningen die veelsoortige medicatie krijgen. Wie nu nog beweert dat invoering van het nieuwe zorgstelsel destijds een zegen was, moet achter zijn bureau vandaan komen en het grote bord voor zijn hoofd weghalen. De zorg is niet vergelijkbaar met bol.com en zeker niet met Ikea. Het wordt tijd dat de politiek wakker geschud wordt om dit stelsel grondig te herzien.


orthopedisch chirurg

The Grand East

Gedreven, niet dronken

Meer dan genoten heb ik van de band The Grand East tijdens het rootsfestival Once in a Blue Moon. Stomverbaasd was ik dan ook na het lezen van de brief waarin Berthold van Maris reageert op de recensie die op 25 augustus in NRC stond met als kop Te pril? (28/08). Daarin stelt Van Maris dat de zanger van The Grand East stomdronken zou zijn geweest. Waar is deze aanname eigenlijk op gebaseerd? De zanger in kwestie was geenszins dronken (of wat mij betreft stoned of zelfs beide, om deze schijn ook maar direct weg te nemen) tijdens genoemd concert. Klaarblijkelijk ziet Van Maris het verschil tussen dronkenschap en gedrevenheid niet. Een onnodige karaktermoord op een ervaren zanger van een fantastische band die zijn talent allang heeft bewezen met verschillende originele optredens. Hij had zijn interpretatie moeten toetsen, bijvoorbeeld door na het concert op de zanger af te stappen.

Doven

Verstaan elkaar prima

Alhoewel ik denk te begrijpen wat wordt bedoeld in het artikel Stop met jullie dovendialoog (31/8) vind ik het toch behoorlijk aanmatigend. Doven kunnen uitstekend een dialoog met elkaar voeren, hetzij in Nederlandse Gebarentaal, hetzij in Nederlands ondersteund met gebaren, hetzij met behulp van hoortoestellen, hetzij met implantaten. Zo voeren doven wellicht een meer zinvolle dialoog dan in de Tweede Kamer wordt gevoerd ;-)

Correcties/aanvullingen

Oscar Wilde

In Seks eens anders, (31/8, p. L4-5) staat dat Oscar Wilde een Amerikaanse schrijver was. Hij was Iers.

Tiny Pricks

Het Instagramaccount dat werd genoemd in de column van Pia de Jong (Tegeltjesdomheden in kruissteek, 2/9, p. 20) heet niet Tiny Stitches Project maar Tiny Pricks Project.