Opinie

Partij zonder ideologie, wel met visie

Lotfi El Hamidi

Wie zit er te wachten op wéér een nieuwe politieke partij? De verkiezingen worden, als het kabinet de regeerperiode uitzingt, in 2021 gehouden. Volt, de pan-Europese partij die tijdens de laatste Europese verkiezingen meedeed, doet dan ook een gooi naar een plek in de Tweede Kamer. Afgelopen zaterdag hield de partij een congres in de Arminiuskerk in Rotterdam.

De huidige politiek maakt cynisch en je kunt dan twee dingen doen: blijven hangen in het cynisme, of deelnemen aan het politieke proces en de gang van zaken proberen te veranderen. Volt is een partij die ontstond na het Brexit-referendum en de opkomst van eurosceptische, populistische bewegingen in verschillende Europese landen. Tegen de stroom in sprak de jonge partij zich juist uit vóór de Europese Unie. De twaalf sterren van de EU staan dan ook op de vele paarse vlaggen van Volt, naast de posters met de slogan ‘Wij zijn Europa’.

Maar is Volt gewoon niet de zoveelste progressieve, pro-Europese partij die op de stemwijzer net zo inwisselbaar blijkt te zijn als de PvdA, D66 en GroenLinks onderling? Allerminst, zegt Nilüfer Vogels, lid van het eerste uur en ex-kandidaat op de Europese lijst voor Volt. „Een groot verschil is dat Volt visie heeft, iets dat aan veel partijen ontbeert. En het pan-Europese maakt de partij uniek. Straks ben ik in Sofia voor het Volt Europa-congres, eerder was ik in Rome. Het maakt je bewust dat je een Europeaan bent, en dat je ook Europees moet denken.”

Volgens haar zijn de grote vraagstukken van vandaag, zoals veiligheid, migratie en klimaat, alleen op Europees niveau op te lossen. Neem geopolitiek. „Hoe kunnen we het zover hebben laten komen dat Griekenland haar havens noodgedwongen aan de Chinezen heeft moeten verkopen? We hebben daarmee aan onze zuidgrenzen de rode loper uitgerold voor een vreemde mogendheid.” Dat zal verstrekkende gevolgen hebben voor onze veiligheid hier, denkt Vogels.

Inhoudelijk kenmerkt Volt zich door pragmatisch en praktisch na te denken over de kwesties die spelen. De partij heeft daarom geen ideologie, maar probeert aan de hand van gezamenlijke waarden aan oplossingen te werken. Maar hoe verbind je kiezers aan zo’n abstract programma?

„Verkiezingsprogramma’s worden doorgaans bepaald aan de hand van actuele sentimenten”, stelt Vogels. „Maar dat is hoe kledingwinkels werken, wanneer de ene kleur populairder wordt dan de andere. We richten ons op mensen die kritisch en redelijk zijn, mensen die voorbij hun eigen gelijk en belang durven te kijken.”

Volt haalde in Nederland zo’n 100.000 stemmen op bij de Europese verkiezingen. Dat zou bij een landelijke verkiezing minstens een zetel opleveren. „De doelstelling is tussen de twee en vijf. Maar één zetel is ook al winst. En een begin.”

Lotfi El Hamidi (L.elHamidi@nrc.nl @Lotfi_Hamid) schrijft op deze plek een wisselcolumn met Tom-Jan Meeus.