Brieven

Brieven

Van wie is de Amazone? luidt de kop op de voorpagina van NRC (28/8). Tussen de in het stuk genoemde antwoorden van ‘Brazilië’ tot ‘de hele wereld’, missen wij het voor de hand liggende antwoord: ‘van zichzelf’.

Vorig jaar bepaalde de Hoge Raad in Colombia dat de Amazone zelf rechten heeft en voor de bescherming van „dit vitale ecosysteem voor de toekomst van de planeet” het Colombiaanse Amazonegebied voortaan wordt erkend als een eigen entiteit, een rechtssubject en „begunstigde van bescherming, behoud, onderhoud en herstel”. Wereldwijd staan grote natuurgebieden onder druk. Tegelijkertijd groeit de ontwikkeling in het recht, waarbij de natuur zelf rechten krijgt. Een voorbeeld van deze ‘Rights of Nature’ is Nieuw-Zeeland, dat al drie natuurgebieden als rechtspersoon, als drager van eigen rechten erkent. Deze benadering houdt niet alleen rekening met toekomstige generaties mensen en ander leven, het geeft de natuur vandaag al de plek die ze verdient in ons systeem: gelijkwaardig aan andere dragers van rechten.

Ook in Nederland groeit de aandacht voor de natuur als rechtssubject, bijvoorbeeld voor onze rivieren, de Noordzee en Waddenzee. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) wimpelde recent een voorstel om de beheerautoriteit van de Waddenzee in een natuurrechtspersoon onder te brengen af, maar lokaal groeit de steun. Zo nam de gemeente Noardeast-Fryslân op 11 juli een motie aan voor bijzondere rechten van en een eigen juridische plek voor de Waddenzee. Is de Waddenzee snel ook van zichzelf?


(advocaat en waarnemen Ombudspersoon Toekomstige Generaties) en
(hoogleraar Nyenrode) maken deel uit van het ‘Lab Toekomstige Generaties’ van Worldconnectors