Trump wil streng methaanbeleid van Obama terugdraaien

De Amerikaanse regering wil dat er meer methaan vrij mag komen bij het winnen van gas en olie. Opvallend: de sector zelf ziet dit niet zitten.

Gasfakkel in North-Dakota, VS. De regering Trump wil het methaanbeleid bij gaswinning versoepelen.
Gasfakkel in North-Dakota, VS. De regering Trump wil het methaanbeleid bij gaswinning versoepelen.

De Amerikaanse regering wil een van de belangrijkste klimaatmaatregelen van oud-president Obama weer intrekken. Daardoor zal er bij de winning van olie en gas veel meer methaan vrij kunnen komen. Maar opmerkeljk genoeg is een aantal grote olie- en gasbedrijven tegen het terugdraaien van het methaanbeleid.

Methaan is het belangrijkste bestanddeel van aardgas. Het is een broeikasgas dat relatief snel (binnen een paar decennia) uit de atmosfeer verdwijnt, maar in die tijd tot wel tachtig keer meer impact heeft dan kooldioxide.

Bij de gas- en oliewinning lekken regelmatig grote hoeveelheden methaan weg door slecht onderhoud en slordigheid. Ook wordt een deel van het gas afgefakkeld, bijvoorbeeld om druk weg te nemen, of omdat het bij een oliebron als afval wordt beschouwd. Methaan is op deze manier verantwoordelijk voor zo’n tien procent van de broeikasgasemissies in de VS.

Obama: uitstoot verminderen

De regering-Obama besloot daarom de olie- en gasindustrie te dwingen zorgvuldiger om te gaan met hun methaanuitstoot en het gas zo veel mogelijk op te vangen. Volgens de maatregel moesten de bedrijven hun uitstoot vanaf 2018 met 85 procent verminderen, oplopend naar 96 procent in 2026. Daarmee zou volgens het BLM, het Amerikaanse Bureau voor Landmanagement ongeveer 1,1 miljard kubieke meter methaan (in feite niets anders dan aardgas) worden bespaard. Dat is genoeg om jaarlijks 740.000 huishoudens van aardgas te voorzien.

President Trump, die afwijst dat klimaatverandering een door de mens veroorzaakt probleem is, heeft tijdens zijn verkiezingscampagne steeds gezegd dat hij Obama’s klimaatbeleid wilde terugdraaien. Vrijwel meteen na zijn aantreden besloot hij zich daarom uit het klimaatakkoord van Parijs terug te trekken. Dat gebeurt zo snel mogelijk als is toegestaan: net na zijn ambtstermijn. Ook beloofde hij om alle maatregelen af te schaffen die Obama nam om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren.

Oliebedrijven in verzet

Met name de grote oliemaatschappijen zijn hier niet blij mee. Zolang er een ‘eerlijk speelveld’ is, zijn ze best bereid om aan strenge richtlijnen te voldoen. Exxon, Shell en BP hebben er daarom al eerder bij het milieuagentschap EPA op aangedrongen om Obama’s klimaatbeleid overeind te houden. „Methaan reguleren is wat we voor de planeet moeten doen”, aldus topvrouw Susan Dio van BP America.

Voor de gaswinning speelt er een extra probleem. Gas wordt inmiddels gezien als een relatief schoon alternatief voor steenkool. Dat is een belangrijk verkoopargument in een tijd dat zowel consumenten als bedrijven, ook in de VS, klimaat een steeds belangrijker thema gaan vinden.

Maar bij toenemende methaanuitstoot dreigt dat milieu-argument te vervallen. Consumenten en bedrijven zullen geneigd zijn om terug te keren naar het veel goedkopere steenkool, of juist kiezen voor duurzame alternatieven als zon en wind, die ook steeds goedkoper worden.