Subsidie

EU-landen akkoord met droogtesteun aan boeren

De Europese lidstaten zijn woensdag akkoord gegaan met een steunpakket voor boeren die deze zomer te kampen hebben met droogte. De maatregelen zijn bedoeld om voldoende voedingsgewassen te kunnen verbouwen voor het vee, zoals snijmais en voederbieten. Boeren krijgen aankomende herfst hogere voorschotten uit de jaarlijkse landbouwsubsidie.

Ook worden de regels voor vergroening van de bedrijfsvoering versoepeld. Zo hoeven er minder ‘vanggewassen’ te worden geteeld. Dat zijn planten die na de normale teelt tijdelijk op de akkers moeten groeien om de bodemvruchtbaarheid en de waterkwaliteit te verbeteren. Ook zijn de regels voor het braak liggen van grond versoepeld.

De Europese maatregelen lijken op die van de hete zomer van 2018. Ook toen konden boeren hogere voorschotten krijgen en werden vergroeningsregels soepeler. Vorig jaar mochten Nederlandse boeren bovendien twee weken langer mest uitrijden in september. Dat is dit jaar niet nodig, voorzag het ministerie van Landbouw al in juli.

Het Joint Research Centre van de Europese Commissie meldde deze week dat door de droogte vooral in Frankrijk, België en delen van Polen, Italië, Duitsland en Spanje de zomeroogst tegenvalt, met name die van suikerbiet en aardappel.