Overheid gebruikt veel minder gif tegen onkruid

Bestrijdingsmiddelen Overheden mogen sinds eind 2017 alleen nog bij uitzondering gif gebruiken. De landbouw gebruikt nog wel volop bestrijdingsmiddelen.

Gemeenten passen vaakst bestrijdingsmiddelen toe
Gemeenten passen vaakst bestrijdingsmiddelen toe

Overheidsinstellingen hebben het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tegen bijvoorbeeld onkruid tussen 2013 en 2018 met 82 procent teruggebracht. Sinds eind 2017 is het voor overheden alleen nog bij uitzondering toegestaan om gif te gebruiken, bijvoorbeeld op en rond het spoor. Alleen spoorbeheerder ProRail bracht het gifgebruik in dezelfde periode veel minder sterk terug, met 16 procent. Dat blijkt uit cijfers die het CBS donderdag heeft gepubliceerd.

Overheden mogen geen gif meer gebruiken om onkruid te bestrijden op de stoep, de straat en in de groenvoorziening. Bijna 60.000 hectare terrein wordt daarom op alternatieve manieren ontdaan van ongewenst groen. Met name borstelen, branden en heet water hebben sterk aan populariteit gewonnen, zegt landbouw- en milieuonderzoeker Cor Pierik van het CBS. „Je kan op basis van deze cijfers concluderen dat er bij de overheid alternatieven zijn voor chemische gewasbeschermingsmiddelen.”

ProRail gebruikt veel meer gewasbeschermingsmiddelen dan andere overheidsinstellingen. De spoorbeheerder neemt 69 procent van het gifgebruik voor zijn rekening. Het spoor en de rangeerterreinen worden vooral onkruidvrij gehouden met glyfosaat, ook wel bekend als Roundup. Ook de middelen MCPA en 2,4-D worden veel toegepast.

Er worden juist vaker dan voorheen bestrijdingsmiddelen gebruikt tegen de eikenprocessierups, stelt het CBS. Het gaat daarbij niet om chemische bestrijdingsmiddelen, maar om zogenoemde microbiologische bestrijdingsmiddelen.

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door de overheid ligt veel lager dan dat van boeren, al zijn die cijfers niet helemaal te vergelijken, benadrukt Pierik. Boeren hebben tweederde van de Nederlandse grond in beheer. De middelen die ze gebruiken, zijn vaak ook minder giftig dan de middelen die overheden gebruiken.

De statistieken tonen wel hoe het gifgebruik van de overheid zich verhoudt tot dat van de boeren. In 2016 werd in de landbouw 240.000 kilo glyfosaat, 2,4-D en MCPA gebruikt - zestig keer zoveel als de overheden. „Het is een beetje appels met peren vergelijken”, aldus Pierik, „maar als we het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verder willen reduceren, moeten we vooral iets veranderen in de landbouw.”