Gezondheidszorg

Bestuur van vereniging voor verpleegkundigen weg na protest leden

Het bestuur van de beroepsvereniging voor verpleegkundigen, V&VN, is opgestapt. Aanleiding is het massale protest van leden die in het verleden een mbo- of inservice-opleiding volgden en nu gedegradeerd dreigen te worden volgens de nieuwe Wet BIG II. De wet introduceert een onderscheid tussen verpleegkundigen met een hbo- en mbo-opleiding en telt daarbij ervaringsjaren of andere bijscholing niet mee. „De afgelopen tijd is het vertrouwen van verpleegkundigen in hun beroepsvereniging geschonden. Dat komt doordat wij als bestuur niet de juiste keuzes hebben gemaakt over het wetsontwerp BIG II en de hieraan gekoppelde overgangsregeling”, aldus aftredend voorzitter Henk Bakker. „Ook hebben we onze achterban niet voldoende de kans gegeven zich over zo’n belangrijk onderwerp uit te spreken. Dat spijt ons enorm en daar nemen we nu onze verantwoordelijkheid voor.” V&VN steunde het voorstel jarenlang. Vorige week werd de steun ingetrokken. (NRC)