Haga vindt eigen oplossing voor ruimtegebrek

Islamitische school De middelbare school en de gemeente waren het oneens wie noodlokalen mocht bouwen. Nu is een bestaand pand anders ingedeeld.

Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam
Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam Foto David van Dam

Noodlokalen of een leegstaand gebouw gebruiken; dat waren de smaken die de gemeente Amsterdam het Cornelius Haga Lyceum deze zomer voorschotelde om ruimte te creëren voor zeker 129 nieuwe leerlingen. De omstreden islamitische school wees de plannen af, maar heeft achter de schermen intussen aan een eigen oplossing gewerkt, blijkt uit een rondleiding die NRC kreeg. Door het bestaande pand anders in te delen, beschikt het Haga komend jaar over vijf extra klaslokalen.

Schooldirecteur Soner Atasoy, die vroeger een bouwbedrijf runde, heeft de bibliotheek en meisjesgebedsruimte op een van de gangen veranderd in lesruimtes vrij lezen en scheikunde. De keukenapparatuur heeft hij verkocht en de kantine vervolgens omgezet in een lokaal voor culturele en kunstzinnige vorming. In de ruimte ernaast zal Frans worden gegeven en de ontspanningsruimte voor meisjes heeft Atasoy samengevoegd met het kopieerhok tot een lokaal voor „burgerschapsonderwijs.”

Zo lijkt vlak voor aanvang van het nieuwe schooljaar een einde te zijn gekomen aan een maandenlange discussie tussen de gemeente en de leiding van het Haga.

Lees ook: Cornelius Haga Lyceum mag niet zelf uitbreiden

De gemeente Amsterdam besloot in juli noodlokalen op het terrein te plaatsen. Zover kwam het echter niet, omdat Atasoy óók een aannemer in de arm had genomen. De school en de gemeente bestreden elkaar in de rechtszaal wie de lokalen mocht bouwen. De rechter oordeelde ten nadele van de school, waarop wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs, PvdA) met een ander plan kwam om een deel van het Haga in een nabijgelegen leegstaand schoolpand te huisvesten. Atasoy vond dat gebouw echter te klein en wilde niet zijn docenten constant heen en weer moesten fietsen. Door NRC om een reactie gevraagd op de huidige ontwikkelingen zegt Moorman nog „niets van deze verbouwing” te weten en het nader te zullen bestuderen.

Het Haga kwam eerder in opspraak nadat de AIVD had gewaarschuwd voor onder meer salafistische beïnvloeding, waarna Amsterdam besloot alle aanvragen van de middelbare school te bevriezen. Na uitgebreid onderzoek constateerde de Onderwijsinspectie dat er sprake was van financieel wanbeheer en gebrekkig burgerschapsonderwijs, waarop minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs, ChristenUnie) – in navolging van burgemeester Femke Halsema van Amsterdam – het schoolbestuur gebood terug te treden.

Met hoeveel leerlingen het Haga dit schooljaar groeit, is onduidelijk. Waar de gemeente spreekt van 129 aanmeldingen, komen er volgens Atasoy „tussen de 140 en 180” kinderen bij. Afgelopen jaar telde het Haga 170 leerlingen. Als de school zo doorgroeit, kampt ze volgend schooljaar opnieuw met ruimtegebrek.