Naar Amerika

Loren Elliot/Reuters

Migrantenfamilies uit Honduras geven zich aan bij de Amerikaanse grenspatrouille.
Zij zijn de Rio Grande illegaal overgestoken om asiel aan te vragen.